Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023
 • Thời gian đăng: 23/03/2023 02:22:16 PM
 • Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo. Trong quý I năm 2023 của Sở đã đạt được một số kết quả như sau:

  Công tác cải cách thể chế đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Công tác tổ chức thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý những vi phạm được thực hiện kịp thời.

  Công tác CCHC đã góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh Điện Biên dân chủ hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác CCHC còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, trách nhiệm, năng lực và uy tín, có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và sự phát triển của tỉnh.

  Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thực hiện đảm bảo các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng về công tác cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, được xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo đúng quy định.

  Sở đã tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan nghiêm túc chấp hành đúng quy định về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối tác phòng làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, chuẩn mực trong giao tiếp và chất lượng phục vụ nhân dân.

  Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với việc duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý nhiều phần mềm chuyên ngành trong các lĩnh vực đầu tư công, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư tại Việt Nam đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn cho hoạt động công vụ, chuyên môn, nghiệp vụ.

  Nhìn chung, công tác CCHC quý I năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được các phòng ban chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch. Các thủ tục hành chính được duy trì niêm yết công khai, minh bạch theo đúng quy định; việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị được thực hiện tốt, ngày càng có hiệu quả hơn; việc áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của Sở vẫn được duy trì và triển khai; 100% TTHC giải quyết đúng và trước hạn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch; Các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng về công tác cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả đúng theo quy định; Công tác hiện đại hóa nền hành chính tiếp tục được quan tâm; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

   

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng