Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
 • Thời gian đăng: 19/01/2021 03:41:54 PM
 • Ngay từ đầu năm, Sở kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2020 và phân công tới các phòng ban chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tuyên truyền thông qua cổng thông tin điện tử, pano, áp phích các cuộc họp, các buổi trao đổi rút kinh nghiệm và lồng ghép đê tuyên truyền phổ biến về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh và địa phương. Ngoài ra, Sở còn thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi bổ sung thay thế lên cổng thông tin của sở, tổ chức tập huấn, họp phổ biến và quán triệt các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong sở.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ  và các Kế hoạch, Quyết định của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính , đồng thời tiếp tục tham mưu, thực hiện đồng bộ mười nhóm chủ trương và giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước đã nêu tại Nghị quyết TW 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại cơ quan; triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và thực hiện kêu gọi thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Công tác cải cách hành chính nói chung và lĩnh vực tuyên truyền cải cách hành chính nói riêng những năm qua luôn được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên, qua đó tạo sự thuận lợi trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính,tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC, các quyết định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC) trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của CBCC,VC; Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ của CBCC,VC thực hiện tuyên truyền về xây dựng Chính quyền điện tử. Bên cạnh đó, công tác niêm yết các quy trình giải quyết TTHC tại sở Kế hoạch và Đầu tư được công khai phải đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu. Thường xuyên cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Trang thông tin điện tử về CCHC của tỉnh. Thực hiện Chuyên mục CCHC: phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục CCHC để đăng tải các phóng sự, tin bài về hoạt động CCHC của cơ quan cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC. Trong tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát và lây lan một cách mạnh mẽ và không kiểm soát được, các cán bộ công chức, viên chức ở văn phòng và phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư đã tuyên truyền hướng dẫn người dân thực dao dịch điện tử qua cổng thông tin ( https://dichvucong.dienbien.gov.vn), Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục qua cổng thông tin (https://dangkykinhdoanh.gov.vnnhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích qua dịch vụ của Vietnam Post

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng