Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh Quý I năm 2021 của tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 02/04/2021 09:11:52 AM
 • Trong Quý I năm 2021, diện tích lúa Đông Xuân tăng 3,24%, tổng đàn gia súc tăng 3,4%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 1,81%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm 2,3%, …so với cùng kỳ năm trước.
 • Về lĩnh vực kinh tế

  Trồng trọt

  - Sản xuất lương thực:

  Lúa Đông Xuân: Trong tháng 3/2021, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện gieo cấy được 597,5 ha; lũy kế đến hết quý I/2021 là 9.831,9 ha, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước, bằng 102,5% kế hoạch giao.

  Cây Ngô: Lũy kế đến hết quý I/2021, diện tích gieo trồng là 540,1 ha, giảm 42,7% so với cùng kỳ năm trước1. Diện tích thu hoạch 191,7 ha, sản lượng ước đạt 712,4 tấn.

  - Một số cây hàng năm khác: Tháng 3/2021, diện tích gieo trồng rau các loại đạt 530,1 ha, diện tích thu hoạch đạt 297 ha, sản lượng ước đạt 5.497,5 tấn. Lũy kế đến hết quý I/2021, toàn tỉnh đã gieo trồng được 2.137,6 ha, diện tích thu hoạch 962,5 ha, sản lượng ước đạt 19.105,2 tấn. Diện tích gieo trồng sắn/khoai mì là 551,0 ha tăng 286,67% so với cùng kỳ năm trước; diện tích gieo trồng đậu các loại 186,1ha tăng 8% so với cùng kỳ năm trước...

  - Cây lâu năm: Diện tích cao su hiện có 5.025,1 ha, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng mủ (quy khô) thu hoạch trong quý I/2021 ước đạt 20 tấn, giảm 91,9% so với cùng kỳ năm trước2. Sản lượng chè búp tươi thu hoạch trong quý I/2021 ước đạt 19,2 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cà phê hiện có 3.320,4 ha, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

  Chăn nuôi

  Tính đến hết quý I/2021, tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh ước đạt 536.039 con, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Đàn trâu ước đạt 139.006 con, tăng 2,96% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 81.695 con, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 315.338 con, tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm: 4.582,92 nghìn con, tăng 4,96% so với cùng kỳ năm trước.

  Sản xuất lâm nghiệp và bảo vệ rừng

  Công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường, trong quý I/2021, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng. Toàn tỉnh đã phát hiện 81 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó: Đã tịch thu gỗ các loại 22,94 m3; Tổng số tiền đã nộp ngân sách 168,26 triệu đồng; Diện tích rừng bị phá 7,88 ha, giảm 51,15% so với cùng kỳ năm trước.

  Dự ước trong quý I năm 2021 toàn tỉnh khai thác được 3.194 m3 gỗ, giảm 5,19% so với cùng kỳ năm trước; củi khai thác được 199.385 ste, giảm 1,78% so với cùng kỳ năm trước.

  Thủy sản

  Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 3/2021 ước đạt 366,1 tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi trồng: 341,8 tấn, sản lượng khai thác: 24,35 tấn. Lũy kế đến hết quý I/2021, tổng sản lượng thủy sản ước đạt là 1.100,85 tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi trồng: 1.029,8 tấn, sản lượng khai thác: 71,1 tấn.

  Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

  Đang tiến hành các bước để công nhận thêm 08 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (02 xã đã công nhận cơ bản đạt chuẩn lên đạt chuẩn và 06 xã cơ bản đạt chuẩn mới). Nâng tổng số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên 38 xã (trong đó, 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 18,26%; 17 xã cơ bản đạt chuẩn 15-18 tiêu chí); 37 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 40 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đến hết năm 2020 ước đạt 11,9 tiêu chí/xã. Đã công nhận thêm 9 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nâng tổng số sản phẩm được chứng nhận, phân hạng trên địa bàn tỉnh lên 35 sản phẩm.

  Về sản xuất công nghiệp

  Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): Trong tháng 3 ước đạt 221,75 tỷ đồng, tăng 1,23% so với tháng trước. Tính đến hết Quý I ước đạt 658,497 tỷ đồng, tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước.

  Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 3 tăng 8,05% so với tháng trước, tăng 5,32% so với cùng kỳ năm trước; trong đó phân theo ngành cấp 1, so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 11,94% và 5,29%; công nghiệp chế biến tăng 7,47% và 3,6%; sản xuất và phân phối điện, nước tăng 8,5% và 12,09%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 1,99% và tăng 5,11%.

  So với cùng kỳ năm trước chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Quý I năm 2021 tăng 2,66%; trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,53%; công nghiệp chế biến tăng 2,48%; sản xuất và phân phối điện, nước tăng 2,17%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 10,47%.

  Hoạt động Thương mại:

  Tình hình lưu thông hóa hàng và dịch vụ thương mại trên thị trường Quý I năm 2021 cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Quý I năm 2021 ước đạt 3.892 tỷ đồng, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.641,8 tỷ đồng; Lưu trú, ăn uống ước đạt 137,9 tỷ đồng; Dịch vụ khác ước đạt 112,2 tỷ đồng.

  Riêng trong tháng 3, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động văn hóa, lễ hội thường niên trên địa bàn tỉnh dừng không tổ chức, tình hình lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại trên thị trường có phần kém sôi động hơn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 3/2021 ước đạt 1.271,8 tỷ đồng, giảm 2,78% so với tháng trước, trong đó: Bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.190,6 tỷ đồng; Lưu trú, ăn uống ước đạt 44,7 tỷ đồng; Dịch vụ khác ước đạt 36,4 tỷ đồng.

  Dịch vụ du lịch: Sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng, đặc biệt là xuất hiện 03 ca dương tính tại tỉnh trong tháng 02/2021 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch. Luỹ kế lượng khách du lịch đến Điện Biên trong Quý I ước đạt khoảng 167 nghìn lượt, đạt 18,3% so với kế hoạch năm, tăng 89,9% so với cùng kỳ 2020; trong đó khách quốc tế đạt 163 lượt, đạt 0,17% kế hoạch năm. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 275 tỷ đồng, đạt 18,3% so với kế hoạch năm, tăng 100,7% so với cùng kỳ năm trước.

  Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách: Tính đến hết Quý I năm2021: Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt gần 446 nghìn lượt hành khách, tăng 6,51%% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 80,9 triệu lượt HK.Km, tăng 5,94% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1.029,5 ngàn tấn, tăng 11,16% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 46,8 triệu tấn.Km, tăng 11,43% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 240,1 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

  Dịch vụ công nghệ, thông tin và truyền thông:

  Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Ước tính doanh thu Quý I/2021 dịch vụ bưu chính đạt 35 tỷ đồng; dịch vụ viễn thông đạt trên 100 tỷ đồng.

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tiếp tục được tăng cương giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính công khai, minh bạch; Trong quý I năm 2021, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 1.661 TTHC. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được quan tâm, chú trọng.

  Hoạt động xuất - nhập khẩu:

  Hoạt động xuất nhập khẩu trong Quý I bị ảnh hướng lớn do dịch bệnh Covid -19 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa, dịch vụ Quý I ước đạt 6,58 triệu USD, giảm 60,02% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,71% kế hoạch năm, trong đó: Xuất khẩu ước đạt 5,77 triệu USD, giảm 59,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,8% kế hoạch năm; Nhập khẩu hàng hóa ước đạt 0,81 triệu USD, giảm 60,68% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,45% kế hoạch năm.

  Tính riêng trong tháng 3: Tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa, dịch vụ ước đạt 3,0 triệu USD, tăng 219,15% so với tháng trước.

  Hoạt động tài chính , ngân hàng

  Trong Quý I, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 274,2 tỷ đồng, bằng 21,38% dự toán được giao. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 2.681,05 tỷ đồng, đạt 27,26% dự toán được giao. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 2.177,03 tỷ đồng, đạt 22,13% dự toán được giao.

  Ngân hàng, tiền tệ: Tổng nguồn vốn tín dụng huy động của các ngân hàng đến 31/3/2021 ước đạt 12.750 tỷ đồng, tăng 4,42% so với 31/12/2020, tổng dư nợ tín dụng đến 31/3/2021 ước đạt 18.350 tỷ đồng, giảm 1,52% so với 31/12/2020.

  Về phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

  Quý I năm 2021 có 27 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 773 tỷ đồng; 09 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 1.470 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 26.875 tỷ đồng và 224 chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại địa phương.

  Về thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

  Trong Quý I đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án về lĩnh vực nông nghiệp với tổng số vốn đăng ký đầu tư 11,263 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên lên 210 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 31,7 nghìn tỷ đồng.

  Về lĩnh vực đầu tư phát triển

  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội và đầu tư công

  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh tính đến Quý I/2021 là: 2.163.048 triệu đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn là 1.128.062 triệu đồng; vốn ngoài nhà nước là 1.034.986 triệu đồng.

  Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương6 quản lý là 2.589.428 triệu đồng; Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 UBND tỉnh Điện Biên đã phân bổ chi tiết7 là 1.784.983 triệu đồng, bằng 68,93% số vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Luỹ kế thanh toán đến 15/3/2021 là 286.543 triệu đồng, đạt 16,05% kế hoạch.

  Triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh

  Các chương trình, dự án lớn, trọng điểm của tỉnh như: Dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, Dự án đường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, dự án Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ và các dự án thực hiện theo hình thức PPP... luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Trong Quý I đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án để nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công thực hiện dự án.

   

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng