Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Mời kiểm tra thực địa Khai thác cát làm VLXDTT tại điểm mỏ Đội 6, xã Pom Lót và Đội 18, Đội 19, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 04/12/2020 04:52:21 PM
 • Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4428/UBND-KTN ngày 24/11/2020 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác cát làm VLXDTT tại điểm mỏ Đội 6, xã Pom Lót và Đội 19, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên kính mời: Đại diện quý cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thực địa kiểm tra khu vực khai thác của 02 Dự án: Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Đội 6, xã Pom Lót và Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên (Công ty TNHH vật liệu và xây dựng Phương Bắc) và Khai thác cát làm VLXDTT tại điểm mỏ Đội 6, xã Pom Lót và Đội 19, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư công nghệ Sơn Thủy) để thực hiện các nhiệm vụ được giao như sau:

  (1)  Đánh giá định lượng cụ thể các tác động của hoạt động khai thác đến việc đảm bảo sự ổn định của bờ sông và các vùng đất ven sông;

  (2)   Đánh giá bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũtrong mùa lũ;

  (3)  Đánh giá diễn biến bồi lắng, sạt lở lòng, bờ bãi sông;

  (4)   Đánh giá sự suy giảm mực nước sông trong mùa cạn và ảnh hưởng đếncác hoạt động khai thác nước trên sông.

  Trên cơ sở đó thuyết minh làm rõ việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ lòng bờ, bãi sông và lựa chọn, đề xuất phương án thực hiện, bao gồm phạm vi, quy mô, thời gian thực hiện và cam kết trong quá trình khai thác theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 20 và các quy định khác của Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020.

  1. Thành phần

  -   Trưởng đoàn: Phó trưởng phòng KTĐN - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  -    Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;

  -   Đại diện UBND huyện Điện Biên;

  -   Đại diện UBND các xã: Pom Lót, Noong Luống;

  -    Đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư công nghệ Sơn Thủy;

  -   Đại diện Công ty TNHH vật liệu và xây dựng Phương Bắc.

  1.   Lịch kiểm tra thực địa

   

  STT

   

  Tên dự án

   

   

  Thời gian

  Địa điểm

   

   

   

   

   

  Khai  thác  cát  làm  vật

   

   

   

  liệu

  xây

  dựng

  thông

   

  Đội 6, xã Pom Lót và

  1

  thường tại điểm mỏ Đội

  7h30, thứ Tư, ngày

  Đội 18, xã Noong

  6,    Pom  Lót    Đội

  09/12/2020

  Luống, huyện Điện

   

   

  18,

    Noong  Luống,

   

  Biên

   

  huyện Điện Biên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khai

  thác

  cát

  làm

   

   

   

  VLXDTT

  tại

  điểm

  mỏ

   

  Đội 6, xã Pom Lót và

  2

  Đội

  6,    Pom  Lót

  8h30, thứ Tư, ngày

  Đội 19, xã Noong

  Đội

  19,

   

  Noong

  09/12/2020

  Luống, huyện Điện

   

   

   

  Luống,

  huyện

  Điện

   

  Biên, tỉnh Điện Biên

   

  Biên, tỉnh Điện Biên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Để việc kiểm tra thực địa đạt hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên trân trọng đề nghị quý Sở, UBND huyện Điện Biên, UBND các xã: Pom Lót, Noong Luống và Nhà đầu tư bố trí tham dự đủ thành phần và đúng thời gian, địa điểm. (7h00’ ngày 09/12/2020 đề nghị đại diện các Sở có mặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để sắp xếp phương tiện đi lại. Chi tiết xin liên hệ phòng Kinh tế đối ngoại - ĐT: 0215.3829286).

  Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của quý cơ quan, đơn vị./.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng