Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Một số chính sách có hiệu lực tháng 1/2022
 • Thời gian đăng: 05/01/2022 09:23:40 AM
 • Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh xăng dầu; quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2022.
 • 1. Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ban hành ngày 01-11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu.

            Trong đó, quy định một số điểm mới so với Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, như:  Bỏ khái niệm “đồng sở hữu” quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ; Bổ sung quy định đối với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ; Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng; sửa đổi, bổ sung các quy định khác có liên quan (Tổng nguồn xăng dầu tối thiểu; quỹ bình ổn giá xăng dầu; nguyên tắc điều hành giá xăng dầu; công thức giá cơ sở; công khai, minh bạch trong điều hành giá và kinh doanh xăng dầu; trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân...).

            Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/01/2022.

  2. Nghị định 99/2021/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

            Nghị định có một số nội dung mới như sau: quy định mức tạm ứng hợp đồng không vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có; trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép; Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nhiệm vụ công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu; Quy định về quản lý, thanh toán đối với phần vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; Quy định việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công bố trí cho công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch số 21/2017/QH14; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, …

            Nghị đinh này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

  3. Nghị định 102/2021/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2021của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

            Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Cụ thể: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm; bổ sung quy định phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định….

            Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

  4. Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

            Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư và đấu thầu là 300 triệu đồng; lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng và lĩnh vực quy hoạch là 500 triệu đồng.

            Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

   

 • Tác giả: BBT
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng