Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Một số chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 2 năm 2021
 • Thời gian đăng: 02/02/2021 02:24:34 PM
 • 1. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/02/2021.

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động sau đây:

            - Quản lý lao động

            - Hợp đồng lao động

            - Cho thuê lại lao động

            - Tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

            - Tiền lương

            - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

            - Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

            - Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới

            - Lao động là người giúp việc gia đình

            - Giải quyết tranh chấp lao động

  2. Nghị định 150/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/12/2020, có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2021

  Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 150/2020/NĐ-CP thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  - Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi.

  - Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ.Danh mục này không bao gồm các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

  - Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

  3. Thông tư 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường, có hiệu lực thi hành 25/2/2021.

  Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke từ 02-12 triệu đồng. Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.

   

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng