Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Một số kết quả nổi bật về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 25/11/2020 09:08:19 AM
 • Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, mặc dù còn những hạn chế nhất định nhưng nhìn chung trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã đạt được một số kết quả cơ bản đáng ghi nhận. Kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.
 •  Một số kết quả nổi bật:

  - Đã tổ chức thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát tốt Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, mặc dù còn những hạn chế nhất định nhưng nhìn chung trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã đạt được một số kết quả cơ bản đáng ghi nhận. Kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.dịch Covid-19 và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”, trên địa bàn chưa có ca nhiễm bệnh.

  - Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với năm 2020 như: Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (theo giá so sánh) đạt 11.765,280 tỷ đồng, tăng 1,82% so với năm 2019 (đạt 96,73% kế hoạch). Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 0,37%; công nghiệp - xây dựng tăng 3,88%; dịch vụ 1,42%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 3,18% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18,76%, tăng 1,52%; công nghiệp - xây dựng chiếm 19,10%, tăng 0,09%; dịch vụ chiếm 57,64%, giảm 1,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 4,50, tăng 0,06% (so với năm 2019). GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 33,47 triệu đồng/người/năm, tăng 3,43% so với thực hiện năm 2019, vượt 1,33% kế hoạch.

  - Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, bước đầu hình thành được mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, chuỗi liên kết, thu hút nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế địa phương.

  - Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét (xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh đạt xếp hạng

  44/63 tỉnh, thành phố, tăng 03 bậc so với năm 2018; kết quả chỉ số cải cách hành năm 2019 đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2018).

            - Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, đặc biệt là thực hiện tốt các nhiệm vụ chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; Giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thể thao, phát thanh truyền hình có nhiều tiến bộ.

            - Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được đổi mới, sắp xếp, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành sắp xếp hơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị.

            - Chủ quyền biên giới quốc gia, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, kích động thành lập “Nhà nước riêng”, lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

            - Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường, mở rộng.

            - Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng