Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Nghị định mới về Đăng ký doanh nghiệp
 • Thời gian đăng: 22/01/2021 07:41:28 AM
 • Chính phủ mới ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này thay thế Nghị định 78/2015 ngày 14/9/2015 và Nghị định 108/2018 ngày 23/8/2018. Nghị định này gồm 9 chương, 101 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021.
 • So với quy định cũ, Nghị định 01/2021?NĐ-CP có một số điểm mới như sau:

  - Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp (quy định tại Khoản 1 Điều 8)

  - Bổ sung thêm 02 trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

  + Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích.

  + Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính  không phải là bưu chính công ích.

  (Quy định tại Điều 12)

   - Việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng được áp dụng khi xảy ra một hoặc một số trường hợp sau đây:

  a) Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp;

  b) Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gặp sự cố kỹ thuật;

  c) Chiến tranh, bạo loạn, thiên tai và trường hợp bất khả kháng khác.

  (quy định tại Khoản 1 Điều13)

  - Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (quy định tại Khoản 3 Điều 35)

  - Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Quy định tại Khoản 4 Điều 43)

  - Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. (quy định tại Khoản 3 Điều 81)

  - Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. (quy định tại Khoản 1 Điều 90)

  Tải Nghị định 01/2021

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng