Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
 • Thời gian đăng: 19/07/2021 03:50:29 PM
 • Với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 20201,  toàn tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án về lĩnh vực thủy điện, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp, sản xuất VLXD với tổng số vốn đăng ký đầu tư 592 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX)của tỉnh năm 2020 đạt 84,69 điểm, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 3,27 điểm và tăng 02 bậc so với năm 2019.

  UBND tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện cải cách hành chính. Các cơ quan chức năng đã chủ động, tích cực trong công tác rà soát thủ tục hành chính kịp thời phát hiện để bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản cũ không còn phù hợp; việc thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông được duy trì, củng cố nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân đến giao dịch; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước được chú trọng và từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Kết quả đã cấp đăng ký doanh nghiệp cho trên 50 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn khoảng 1.100 tỷ đồng; thực hiện cấp mới 8.019 MST; 100% hồ sơ tiếp nhận được xử lý đúng và sớm hơn thời gian quy định, thời gian trung bình xử lý hồ sơ cấp mới là 1,44 ngày (giảm 1,56 ngày so với quy định); Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và nhận kết quả qua mạng là 28,51%, tăng 1,03% so với cùng kỳ năm 2020.

  Mặt khác, công tác cấp phép xây dựng,  giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, môi trường cũng có nhiều chuyển biến. Các tiếp cận tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động để thực hiện giảm lãi suất, mặt bằng lãi suất huy động của các tiếp cận tín dụng giảm 0,5-1,2%; dư nợ cho vay doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt 5.852 tỷ đồng với 336 doanh nghiệp; tổng nguồn vốn tín dụng huy động ước đạt 12.740 tỷ đồng (tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2020); tổng dư nợ tín dụng ước đạt 18.830 tỷ đồng (tăng 3,8%).

  Cùng với đó, ngành Thuế cũng đã đẩy mạnh kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử với 1.096/1.096 doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế và nộp báo cáo tài chính qua mạng, đạt 100%; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận và xử lý là 13.007 hồ sơ.

  Bên cạnh đó, về ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, kết quả giải quyết TTHC và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (với tổng số 1.729 TTHC; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 6 tháng đầu năm đạt trên 90%. Thông qua Cổng dịch vụ công, người dân sử dụng dịch vụ và cán bộ cơ quan Nhà nước có thể truy cập thực hiện giải quyết các TTHC bằng phương thức trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí trong giải quyết TTHC, tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời góp phần thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn lây nhiễm, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

  Ngoài ra, các ngành, địa phương cũng đã quan tâm, chỉ đạo công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp nhằm hạn chế thanh kiểm tra trùng chéo và tăng cường sự giám sát xã hội của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn doanh nghiệp trong việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc tố cáo hành vi tham nhũng trên địa bàn.

  Phương hướng 6 tháng cuối năm 2020, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai minh bạch thông tin; tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh doanh theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, minh bạch; bám sát các mục tiêu và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021. Các sở, ngành và đơn vị, địa phương tập trung phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư, giải quyết khó khăn vướng mắc đem lại sự hài lòng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 • Tác giả: Nguyễn Hương
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng