Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Thi đua đổi mới sáng tạo thực hiện chuyển đổi số nâng cao chất lượng cải cách hành chính năm 2023
 • Thời gian đăng: 17/03/2023 10:32:42 AM
 • Hưởng ứng phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ, Cơ quan và Đoàn thể phối hợp phát động phong trào thi đua và triển khai ký giao ước thi đua với chủ đề “Thi đua đổi mới sáng tạo thực hiện chuyển đổi số nâng cao chất lượng cải cách hành chính năm 2022 ” tới toàn thể các phòng, ban/Trung tâm cụ thể như sau:

  1. Đối với bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở:

  - Tiếp nhận và chuyển hồ sơ, công văn đến:

  + Đối với văn bản đến qua mạng, bộ phận một cửa nhập văn bản vào sổ văn bản đến trên mạng TD-Office trình lãnh đạo duyệt ngay trong ngày phân công nhiệm vụ đến các phòng nghiệp vụ.

  + Đối với hồ sơ công văn đến được quét (scan), gắn lên mạng trình lãnh đạo duyệt ngay trong ngày và được chuyển đến các phòng nghiệp vụ trong ngày, chậm nhất vào đầu giờ sáng ngày làm việc tiếp theo.

  + Đối với Công văn hỏa tốc, mật chuyển trực tiếp trong ngày.

  - Công văn, hồ sơ chuyển phát hành: Văn bản phát hành đã ký số được vào sổ, in ấn cuối mỗi buổi làm việc để lưu nội bộ và gửi những đơn vị không có tên trên luồng phát hành văn bản đi. Những văn bản kèm theo hồ sơ dự án chuyển đến các cơ quan liên quan để lấy ý kiến thẩm định, trình duyệt được chuyển trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

  - Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo các danh mục TTHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  2. Thanh Tra sở:

  - Tiếp nhận, giải quyết, trả lời kịp thời các đơn thư khiếu nại của các tổ chức và công dân theo thẩm quyền quy định;

  - Rút ngắn thời gian thanh tra , kiểm tra các dự án, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra bằng kết quả khắc phục, chống thất thoát, uốn nắn công tác quản lý đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách.

  3. Đối với các phòng nghiệp vụ/Trung tâm:

  - Phúc đáp, đầy đủ, kịp thời các kiến nghị bằng văn bản của tổ chức, cá nhân được được lãnh đạo giao.

  - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo chức năng nhiệm vụ được phân công; xây dựng các báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; tham gia đấy đủ, đúng thời hạn, có chất lượng các báo cáo tổng hợp do các phòng khác chủ trì có yêu cầu tham gia hoàn thiện.

  - Rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và thẩm định các dự án được giao làm chủ đầu tư trong quy trình quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng; dự án xin cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư giảm tối thiểu 2 ngày so với quy định.

  - Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm danh mục đầu tư vào địa bàn tỉnh Điện Biên.

  - Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCCI) và (DDCI) thuộc lĩnh vực được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cho Kế hoạch và Đầu tư.

  4. Phòng Đăng ký kinh doanh

  Giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuận tiện nhanh gọn, rút ngắn thời gian so với quy định. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Năm 2022, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt từ 30% trở lên./.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng