Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
 • Thời gian đăng: 09/08/2021 04:01:23 PM
 • Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).

  Nội dung hỗ trợ tài chính của quỹ đối với DNNVV cụ thể như sau:

  - Đối tượng hỗ trợ: DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia chuỗi giá trị.

  - Mức cho vay tối đa: Tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

  - Mục đích vay vốn: Đầu tư thực hiện dự án, phương án sàn xuất, kinh doanh.

  - Thời hạn vay vốn tối đa: Tối đa không quá 07 năm.

  - Thời gian ân hạn: Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

  - Lãi suất cho vay cố định hoặc có thể giảm trong suốt thời hạn vay vốn:

  •          Lãi suất cho vay vốn ngắn hạn: 2,16%/năm.
  •          Lãi suất cho vay vốn trung hạn: 4,0%/năm.

  Lãi suất cho vay vốn dài hạn: 4,0%/năm.

  - Phương thức trả nợ: Đa dạng, phù hợp với dòng tiền của DNNVV.

  - Trả nợ trước hạn: DNNVV được chủ động trả nợ trước hạn và không chịu bất cứ khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn.

  - Hỗ trợ tín dụng từ Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp: Ngân hàng cho vay phần còn lại trong tổng mức đầu tư của dự án vay vốn. Ngân hàng cam kết áp dụng mức lãi suất ưu đãi đối với  DNNVV của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

  - Hỗ trợ khác từ Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp:DNNVV được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi khác của Ngân hàng kèm theo chương trình này nhằm nâng cao hiệu quả khoản vay.

  - Hỗ trợ sau vay vốn: DNNVV được tham gia vào các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ tổ chức.

  - Đồng tiền cho vay: Việt Nam đồng.

  - Điều kiện cho vay:

  Đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo:

  + Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh (SXKD) khả thi;

  + Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án SXKD và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD;

  + Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay quy định pháp luật có liên quan.

  Đối với DNNVV tham gia cụm liên kết ngành:

  + Có dự án, phương án SXKD khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng;

  + Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án SXKD và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD.

  + Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay quy định pháp luật có liên quan.

  Đối với  DNNVV tham gia chuỗi giá trị:

  + Có dự án, phương án SXKD khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị;

  + Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án SXKD và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD;

  + Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay quy định pháp luật có liên quan.

  - Các khoản chi phí Quỹ không hỗ trợ:

  + Thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm;

  + Mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh;

  + Trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng và trả nợ khoản vay nước ngoài;

  +  Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

  + Các khoản bồi thường.

  - Hồ sơ đề nghị vay vốn:

  Đối với DNNVV :

  + Bản chính Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp

  + Bản sao Hồ sơ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có tối thiểu các nội dung sau:

  + Kế hoạch kinh doanh và bảng tính hiệu quả kinh tế của dự án; chi phí đầu tư; các hạng mục đầu tư; nguồn vốn đầu tư; dự kiến tiến độ xây dựng, mua sắm; dự kiến kế hoạch nhận vốn và trả nợ;

  + Giấy phép đầu tư (nếu có); giấy phép xây dựng (nếu có); báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

  + Bảng kê công nợ các loại tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng  DNNVV có quan hệ vay vốn (nếu có).

  + Bản sao các văn bản, giấy tờ chứng minh DNNVV  thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ (tham khảo tại website của Quỹ);

  + Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp.

  Đối với ngân hàng đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp:

  + Bản chính Giấy đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp của ngân hàng;

  + Các văn bản, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này;

  + Bản sao văn bản chấp thuận về mặt nguyên tắc hoặc quyết định về việc ngân hàng cho vay DNNVV; bản sao Hợp đồng tín dụng và phụ lục (nếu có) đã được ký giữa ngân hàng và DNNVV (đối với khoản vay ngân hàng đã giải ngân cho doanh nghiệp);

  + Bản sao Báo cáo thẩm định cho vay của ngân hàng.

  - Nộp hồ sơ đề nghị vay vốn:

  + DNNVV nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại điểm giao dịch của các Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp hoặc qua bưu điện. Hiện nay, Quỹ đã ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB); Ngân hàng TMCP Phát triển Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBANK); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). (Thông tin chi tiết về danh sách các ngân hàng đề nghị tham khảo tại website cùa Quỹ).

  + DNNVV có thể chuyển thông tin đề nghị vay vốn về Quỹ để được tư vấn tiếp cận vốn vay của Quỹ.

  Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tư vấn DNNVV tiếp cận vốn vay của Quỹ, xin liên hệ:

  - Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp), số 6B Hoàng Diệu, Ba  Đình, Hà Nội. – Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (Số máy lẻ 379) hoặc số hotline: 0867970880.

  Tài liệu liên quan:

  + Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2019 về Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn/Pages/tinbai,aspx?idTin=101&idcm=30

  + Quyết định số 03/QĐ-HĐTV ngày 03/6/2020 về thay thế nội dung tại Quy chế cho vay gián tiếp: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=128

   + Quyết định số 04/QĐ-HĐTV ngày 25/6/2020 về lãi suất cho vay của Quỹ: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn/Paees/tinbai.aspx?idTin=113&idcm=30       

  xem toàn bộ văn bản

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng