Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tháng 5 năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 03/06/2021 11:19:32 AM
 • I. Tháng 5 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC như sau:

  1. Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 56 hồ sơ.

  Trong đó:

  - Số hồ tiếp nhận trược tuyến trực tuyến: 22 hồ sơ.

  - Số hồ sơ tiếp nhận (trực tiếp tại bộ phận 1 cửa hoặc dịch vụ bưu chính): 34 hồ sơ.

  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ.

  2. Tổng số hồ sơ đã giải quyết (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa và theo dịch vụ công trực tuyến):52 hồ sơ.

  Trong đó:

  - Số hồ sơ giải quyết trước hạn: 31 hồ sơ.

  - Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 21 hồ sơ.

  + Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ.

  3. Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 04 hồ sơ

  Trong đó:

  + Số hồ sơ chưa đến hạn: 04 hồ sơ .

  + Số hồ sơ đã quá hạn: 0 hồ sơ.

  II. Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

  Trong tháng 5, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 16/52 hồ sơ, đạt 30,76%.

 • Tác giả: Xuân Hạnh
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng