Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Decision issued
 • Thời gian đăng: 12/06/2013 10:49:54 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  \r\n People's Committee of Dien Bien SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
  \r\n
  \r\n DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT Independence - Freedom - Happiness
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n      Number: 569/QD-SKHDT Dien Bien Phu, June 4, 2008
  \r\n
  \r\n      
  \r\n
  \r\n          
  \r\n
  \r\n DECISION
  \r\n
  \r\n Promulgate regulations on the procedures, time investment and work on solving the OSS at the Department of Planning and Investment of Mad Minutes
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n DIRECTOR OF PLANNING AND INVESTMENT PROPERTY Dien Bien
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n Pursuant to Decision No. 93/2007/QD-TTg on 22/6/2007 by the Prime Minister, issued the Regulation on the implementation of OSS, OSS mechanism at the State administrative agencies in the area methods;
  \r\n
  \r\n Pursuant to Circular No. 01/6/2004 dated 02/2004/TTLT/BKHDDT-BNV of the Ministry of Planning and Investment - Ministry of Internal Affairs and guidance functions, tasks, powers and organizational structure of professional bodies to help manage the state's Committee on investment plans and local;
  \r\n
  \r\n Pursuant to the Decision of PPC 462/QD-UBND on 05/5/2008, approved the list of field work carried out administrative reforms in OSS at the Department of Planning and Investment;
  \r\n
  \r\n Pursuant to the Construction Law, Investment Law, Procurement Law and the decrees and circulars guiding;
  \r\n
  \r\n At the request of the Organization Head - Administration,
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n DECISION
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n Article 1. To promulgate together with this Decision the Regulation on the procedures, time investment and work on solving the OSS at the Department of Planning and Investment of Mad Minutes.
  \r\n
  \r\n Article 2. This Decision shall take effect from the date of signing.
  \r\n
  \r\n Article 3: Organization Head - Administration, Chief Inspector of Department, Head of the Technical Department, officials, officers and employees of the Department of Planning and Investment, the organizations and individuals responsible for implementation of this decision. /.
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n Attn: DIRECTOR
  \r\n
  \r\n - As of 3;
  \r\n
  \r\n - Provincial TT (B / c);
  \r\n
  \r\n - Provincial Council TT (B / c);
  \r\n
  \r\n - PPC TT (B / c);
  \r\n
  \r\n - The departments and branches;
  \r\n
  \r\n - DPC, TX, TP;
  \r\n
  \r\n - The PMU;
  \r\n
  \r\n - Provincial Radio and Television Station;
  \r\n
  \r\n - Report of Dien Bien Phu;
  \r\n
  \r\n - Archives; TCHC.
  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người