Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Dien Bien: Conference on Economic Development Plan - 2009 Social
 • Thời gian đăng: 12/06/2013 11:00:52 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  \r\n Under the leadership and administration of provincial leaders, the conference was conducted with the participation of delegates are leaders departments, and the Fatherland Front Committee of the Party provincial leader boards of the Provincial Council, the E / C leaders representing the Party, the government district, town or city, the leaders of the Party Committee Office, Office of the Provincial Council-Union MPs and provincial offices, representatives leaders of Finance - Planning, of Labour, Home Affairs, Office of the People's Council-District towns and cities in the province ...
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n           Conference Opening Remarks A / C Dinh Tien Dung, deputy secretary of the provincial Party Committee, Chairman 2008 confirm the situation of social and economic development of the province still faces many challenges, but the interest generated conditions of the Government, the central ministries, with the drastic direction and coordination of the Provincial Party Committee, People's Council - together with the PPC attempt of the branches and levels of the executive direction, we have basically completed the mission objectives of the 2008 work plan proposed. However, besides the results, aspects still exist many limitations such as main criteria while achieving high growth rate compared to 2007, but was not the plan, and shall specify the implementing a number of programs and schemes key is slow, did not meet the requirements, the disbursement of the funds invested in the development of NTP and large DA was slow, and some are socially picture contact no effective measures to resolve the situation as defense and security, social order and safety is guaranteed, but also potentially complex impact factors from outside; resident status cell free translation, direct legal advocacy, drug trafficking across the border has not been solved.
  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • Các tin khác:
 • Mời kiểm tra thực địa tham mưu giải quyết nội dung đề nghị của Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La tại Tờ trình số 04/TTr-BQLDA ngày 23/01/2019
 • Mời họp xử lý tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ sản xuất, giao đất cho các hộ dân tại khu tái định cư Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ và điểm tái định cư Nậm San huyện Mường Nhé.
 • Sơ kết thực hiện nghị quyết 21/NQ-CP ngày 21/03/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước và phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 • Mời kiểm tra thực địa Cửa hàng xăng dầu Na Sang.
 • Giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 • Chương trình công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nội bộ cơ quan năm 2019
 • Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Tham gia nội dung văn bản trả lời Báo Khoe365.net.vn ngày 08/01/2019
 • Tình hình giúp xã khó khăn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 • Tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể, cá nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2018
 • Trang: 
 • 91-100 of 202<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người