Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Dien Bien: Conference on Economic Development Plan - 2009 Social
 • Thời gian đăng: 12/06/2013 11:00:52 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  \r\n Under the leadership and administration of provincial leaders, the conference was conducted with the participation of delegates are leaders departments, and the Fatherland Front Committee of the Party provincial leader boards of the Provincial Council, the E / C leaders representing the Party, the government district, town or city, the leaders of the Party Committee Office, Office of the Provincial Council-Union MPs and provincial offices, representatives leaders of Finance - Planning, of Labour, Home Affairs, Office of the People's Council-District towns and cities in the province ...
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n           Conference Opening Remarks A / C Dinh Tien Dung, deputy secretary of the provincial Party Committee, Chairman 2008 confirm the situation of social and economic development of the province still faces many challenges, but the interest generated conditions of the Government, the central ministries, with the drastic direction and coordination of the Provincial Party Committee, People's Council - together with the PPC attempt of the branches and levels of the executive direction, we have basically completed the mission objectives of the 2008 work plan proposed. However, besides the results, aspects still exist many limitations such as main criteria while achieving high growth rate compared to 2007, but was not the plan, and shall specify the implementing a number of programs and schemes key is slow, did not meet the requirements, the disbursement of the funds invested in the development of NTP and large DA was slow, and some are socially picture contact no effective measures to resolve the situation as defense and security, social order and safety is guaranteed, but also potentially complex impact factors from outside; resident status cell free translation, direct legal advocacy, drug trafficking across the border has not been solved.
  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • Các tin khác:
 • Tình hình thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Mời kiểm tra thực địa Cửa hàng xăng dầu xã Mường Báng, xã Quài Tở, Nậm Cút và dự án Bò sinh sản, bò thịt tại xã Quài Nưa
 • Đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
 • Cảnh báo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hành vi giải mạo cán bộ sở Kế hoạch và Đầu tư lừa đảo doanh nghiệp
 • Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện đầu tư một số dự án được cấp phép trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 • Mời tham dự Hội thảo Vận động để đưa Phát triển trẻ thơ toàn diện vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
 • Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH 5 tháng và 5 tháng đầu năm 2019
 • Mời dự họp thống nhất nội dung trình UBND tỉnh dự án Tổ hợp du lịch ký ức Điện Biên
 • Tình hình thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 03/11/2016 giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh U Đôm Xay và phương hướng trong thời gian tới
 • Trang: 
 • 51-60 of 202<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người