Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Dien Bien: Conference on Economic Development Plan - 2009 Social
 • Thời gian đăng: 12/06/2013 11:00:52 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  \r\n Under the leadership and administration of provincial leaders, the conference was conducted with the participation of delegates are leaders departments, and the Fatherland Front Committee of the Party provincial leader boards of the Provincial Council, the E / C leaders representing the Party, the government district, town or city, the leaders of the Party Committee Office, Office of the Provincial Council-Union MPs and provincial offices, representatives leaders of Finance - Planning, of Labour, Home Affairs, Office of the People's Council-District towns and cities in the province ...
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n           Conference Opening Remarks A / C Dinh Tien Dung, deputy secretary of the provincial Party Committee, Chairman 2008 confirm the situation of social and economic development of the province still faces many challenges, but the interest generated conditions of the Government, the central ministries, with the drastic direction and coordination of the Provincial Party Committee, People's Council - together with the PPC attempt of the branches and levels of the executive direction, we have basically completed the mission objectives of the 2008 work plan proposed. However, besides the results, aspects still exist many limitations such as main criteria while achieving high growth rate compared to 2007, but was not the plan, and shall specify the implementing a number of programs and schemes key is slow, did not meet the requirements, the disbursement of the funds invested in the development of NTP and large DA was slow, and some are socially picture contact no effective measures to resolve the situation as defense and security, social order and safety is guaranteed, but also potentially complex impact factors from outside; resident status cell free translation, direct legal advocacy, drug trafficking across the border has not been solved.
  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • Các tin khác:
 • Kết quả thực hiện công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • Thông báo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cơ sở Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Phương Uyên Điện Biên
 • Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng dự ước 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện cả năm 2019, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên đị
 • Kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
 • Mới đi kiểm tra thực địa dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai bản Tin Tốc (Tin Tốc II), xã Mường Lói, huyện ĐIện Biên, tỉnh Điện Biên; thời gian 7h30, ngày 14/5/2019
 • Tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
 • Tình hình xây dựng và phát triển kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Bộ Chính trị.
 • Tình hình triển khai thực hiện chương trình, dự án của chủ các dự án sử dụng vốn ODA quý IV/2018 của tỉnh Điện Biên
 • Giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 • Trang: 
 • 61-70 of 202<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người