Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Dien Bien: Conference on Economic Development Plan - 2009 Social
 • Thời gian đăng: 12/06/2013 11:00:52 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  \r\n Under the leadership and administration of provincial leaders, the conference was conducted with the participation of delegates are leaders departments, and the Fatherland Front Committee of the Party provincial leader boards of the Provincial Council, the E / C leaders representing the Party, the government district, town or city, the leaders of the Party Committee Office, Office of the Provincial Council-Union MPs and provincial offices, representatives leaders of Finance - Planning, of Labour, Home Affairs, Office of the People's Council-District towns and cities in the province ...
  \r\n
  \r\n  
  \r\n
  \r\n           Conference Opening Remarks A / C Dinh Tien Dung, deputy secretary of the provincial Party Committee, Chairman 2008 confirm the situation of social and economic development of the province still faces many challenges, but the interest generated conditions of the Government, the central ministries, with the drastic direction and coordination of the Provincial Party Committee, People's Council - together with the PPC attempt of the branches and levels of the executive direction, we have basically completed the mission objectives of the 2008 work plan proposed. However, besides the results, aspects still exist many limitations such as main criteria while achieving high growth rate compared to 2007, but was not the plan, and shall specify the implementing a number of programs and schemes key is slow, did not meet the requirements, the disbursement of the funds invested in the development of NTP and large DA was slow, and some are socially picture contact no effective measures to resolve the situation as defense and security, social order and safety is guaranteed, but also potentially complex impact factors from outside; resident status cell free translation, direct legal advocacy, drug trafficking across the border has not been solved.
  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • Các tin khác:
 • Mời dự hội thảo xây dựng Bộ chỉ số đánh giá tính sáng tạo trong điều hành cấp Sở, ngành, UBND huyện (DDCI)
 • Trả lời kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tại buổi gặp mặt định kỳ tháng 3 năm 2019 giữa UBND tỉnh với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
 • Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN dự ước 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện cả năm 2019; Kế hoạch đầu tư công công năm 2019 và kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
 • Đôn đốc báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết luận Kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020.
 • Tình hình triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Mời đi kiểm tra thực địa dự án sắp xếp, ổn định dân cư biên giới Việt - Lào bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
 • Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
 • Trả lời kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 Cung ứng vật tư Y tế do Sở Y tế tổ chức thực hiện
 • Trả lời kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tại buổi gặp mặt định kỳ tháng 2 năm 2019 giữa UBND tỉnh với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
 • Trang: 
 • 71-80 of 202<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người