Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
 • Thời gian đăng: 10/01/2019 04:44:27 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

  \r\n Thực hiện Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, như sau:

  \r\n

  \r\n - Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, theo Đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 01 kèm theo Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  \r\n

  \r\n - Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đầu thầu, theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 02 kèm theo Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  \r\n

  \r\n (Kèm theo bản sao Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

  \r\n

  \r\n Thời gian: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 trực tiếp bằng văn bản và bản mềm qua địa chỉ Email: dienbiendpi@gmail.com[1].  

  \r\n

  \r\n Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng  hợp tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 của tỉnh Điện Biên, đồng thời tổng hợp danh sách, thời hạn, đánh giá nội dung, chất lượng báo cáo của các đơn vị để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh (theo Phụ lục số 03 kèm theo Công văn số 9161/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xem xét quyết định các biện pháp xử lý phù hợp đối với việc chấp hành quy định về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư.

  \r\n

  \r\n Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

  \r\n

  \r\n Biểu mẫu chi tiết đề nghị quý đơn vị dowload  Tại đây.

  \r\n
  \r\n  
  \r\n

  \r\n  

  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người