Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XIV
 • Thời gian đăng: 30/09/2019 03:35:14 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

  \r\n Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 370/UBND-TH ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XIV, liên quan đến lĩnh vực của ngành, sau khi xem xét nội dung kiến nghị của cử tri và các văn bản có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau

  \r\n

  \r\n 1. Kiến nghị của cử tri thị xã Mường Lay: Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La được phê duyệt đến nay đã gần 8 tháng nhưng chưa được triển khai thực hiện, đặc biệt là dự án xây dựng, tôn tạo di tích khu nghỉ mát Pú Vạt và đường từ Đồi Cao đến Pú Vạt, đề nghị tỉnh sớm triển khai dự án này theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, để góp phần ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân trên địa bàn.

  \r\n

  \r\n Trả lời:

  \r\n

  \r\n Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La. UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1747/UBND-TH ngày 05/7/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, giao các Sở, ngành và các đơn vị phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

  \r\n

  \r\n Ngày 03/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các ngành, đơn vị có liên quan để thống nhất nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trên cơ sở nội dung tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả rà soát xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  \r\n

  \r\n Ngày 16/8/2018, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 126-BC/BCS về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

  \r\n

  \r\n Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 29/8/2018, để đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2510/UBND-TH ngày 07/9/2018 về việc rà soát lại nội dung Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

  \r\n

  \r\n Thực hiện văn bản số 8076/BNN-KTHT ngày 16/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; UBND tỉnh Điện Biên đã xây dựng Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 và năm 2018 đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên gửi các Bộ ngành trung ương tại Tờ trình số 3323/TTr-UBND ngày 12/11/2018. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Đề án chưa được Chính phủ bố trí kế hoạch vốn.

  \r\n

  \r\n Trên cơ sở kết quả rà soát nội dung Đề án, ngày 03/12/2018 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 191-BC/BCS gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

  \r\n

  \r\n Ngày 28/01/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo số 684-TB/TU về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên. Trong đó, việc triển khai dự án xây dựng, tôn tạo di tích khu nghỉ mát Pú Vạt - Đường giao thông Đồi Cao - Pú Vạt - Nậm Cản để phục vụ phát triển du lịch của Thị xã Mường Lay trong giai đoạn hiện nay là chưa cần thiết, chưa phát huy được hiệu quả sau đầu tư, sẽ nghiên cứu đầu tư khi dịch vụ, du lịch của thị xã Mường Lay có mức tăng trưởng đạt yêu cầu.

  \r\n

  \r\n UBND tỉnh có văn bản số 377/UBND-TH ngày 18/02/2019 về việc triển khai Thông báo số 684-TB/TU ngày 28/01/2019 của Tỉnh ủy. Đề nghị UBND thị xã Mường Lay thông báo đến cử tri và tổ chức triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

  \r\n

  \r\n 2. Kiến nghị của cử tri xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông: Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, sớm bố trí vốn đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường từ xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ đến xã Pu Nhi, xã Na Son huyện Điện Biên Đông để thuận lợi cho người dân trong việc giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

  \r\n

  \r\n Trả lời:

  \r\n

  \r\n - Tuyến đường Noong Bua - Pú Nhi - Na Son đã được đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1052/QĐ-UB ngày 16/8/2001 của UBND tỉnh với quy mô đường GTNT loại A; Chiều dài tuyến đường L=38Km; Bề rộng nền đường Bn=5m+W; Bề rộng mặt đường Bm=3,5m+W. Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 7/2006. UBND huyện Điện Biên Đông là đơn vị quản lý, khai thác và duy tu bảo dưỡng. Đến năm 2016, tuyến đường được bàn giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý. Tuy nhiên do quá trình khai thác sử dụng và sự tác động của thiên nhiên nên hiện tại mặt đường, công trình thoát nước cũng như hệ thống an toàn giao thông trên tuyến đã bị hư hỏng.

  \r\n

  \r\n - Tổng mức đầu tư của việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường là rất lớn, trong khi Kế hoạch trung hạn sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã cân đối hết, việc bố trí vốn để đầu tư cho tuyến đường nêu trên là rất khó khăn. Do đó, trong giai đoạn đến năm 2020 dự án sẽ chưa xem xét đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư dự án trong giai đoạn sau năm 2020.

  \r\n

  \r\n - Trước mắt, để khắc phục khó khăn cho việc đi lại của nhân dân các xã Pú Nhi, Na Son, đề nghị UBND huyện Điện Biên Đông chủ động cân đối nguồn ngân sách của địa phương, đồng thời phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, sử dụng nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ để sửa chữa và kiên cố hóa một phần mặt đường giúp cho việc giao thương, đi lại được thuận tiện.

  \r\n

  \r\n 3. Về kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương

  \r\n

  \r\n Kiến nghị: “Hiện tại, các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung cơ bản là các xã đặc biệt khó khăn, nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới hàng năm rất hạn chế, đề nghị các Bộ, ngành trung ương quan tâm, ưu tiên nâng định mức phân bổ nguồn vốn hàng năm đối với các xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả, đúng tiến độ”.

  \r\n

  \r\n Trả lời:

  \r\n

  \r\n Tổng số vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 được Thủ tường Chính phủ giao là 1.029.100 triệu đồng, trong đó 90% đã phân bổ là 926.190 triệu đồng, 10% dự phòng là 102.910 triệu đồng;

  \r\n

  \r\n Kế hoạch hàng năm vốn NSTW đã được giao từ năm 2016-2018 là 329.150 triệu đồng, bằng 35,5%. Số vốn còn lại thuộc chương trình là 597.040 triệu đồng, bằng 64,5%.

  \r\n

  \r\n Kế hoạch năm 2019 UBND tỉnh đã trình Chính phủ bố trí 298.520 triệu đồng, bằng 50% số vốn còn lại nhưng chỉ được giao 188.200 triệu đồng, bằng 63%; vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 là 51.450 triệu đồng, bằng 50%, phân bổ cho các Đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù.

  \r\n

  \r\n Lũy kế giai đoạn 2016-2019 đã bố trí kế hoạch 517.350/926.190 triệu đồng, bằng 55,86%, số vốn còn lại trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 408.840 triệu đồng, bằng 44,14%.

  \r\n

  \r\n Tiếp thu ý kiến cử tri và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương bố trí số vốn còn lại của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho tỉnh trong năm 2020 để triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ.

  \r\n

  \r\n Trên đây là nội dung tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa XIV của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  \r\n

  \r\n 1. Kiến nghị của cử tri thị xã Mường Lay: Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La được phê duyệt đến nay đã gần 8 tháng nhưng chưa được triển khai thực hiện, đặc biệt là dự án xây dựng, tôn tạo di tích khu nghỉ mát Pú Vạt và đường từ Đồi Cao đến Pú Vạt, đề nghị tỉnh sớm triển khai dự án này theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, để góp phần ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân trên địa bàn.

  \r\n

  \r\n Trả lời:

  \r\n

  \r\n Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La. UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1747/UBND-TH ngày 05/7/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, giao các Sở, ngành và các đơn vị phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

  \r\n

  \r\n Ngày 03/8/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các ngành, đơn vị có liên quan để thống nhất nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trên cơ sở nội dung tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả rà soát xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  \r\n

  \r\n Ngày 16/8/2018, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 126-BC/BCS về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

  \r\n

  \r\n Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 29/8/2018, để đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2510/UBND-TH ngày 07/9/2018 về việc rà soát lại nội dung Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

  \r\n

  \r\n Thực hiện văn bản số 8076/BNN-KTHT ngày 16/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; UBND tỉnh Điện Biên đã xây dựng Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 và năm 2018 đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên gửi các Bộ ngành trung ương tại Tờ trình số 3323/TTr-UBND ngày 12/11/2018. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Đề án chưa được Chính phủ bố trí kế hoạch vốn.

  \r\n

  \r\n Trên cơ sở kết quả rà soát nội dung Đề án, ngày 03/12/2018 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 191-BC/BCS gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

  \r\n

  \r\n Ngày 28/01/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo số 684-TB/TU về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên. Trong đó, việc triển khai dự án xây dựng, tôn tạo di tích khu nghỉ mát Pú Vạt - Đường giao thông Đồi Cao - Pú Vạt - Nậm Cản để phục vụ phát triển du lịch của Thị xã Mường Lay trong giai đoạn hiện nay là chưa cần thiết, chưa phát huy được hiệu quả sau đầu tư, sẽ nghiên cứu đầu tư khi dịch vụ, du lịch của thị xã Mường Lay có mức tăng trưởng đạt yêu cầu.

  \r\n

  \r\n UBND tỉnh có văn bản số 377/UBND-TH ngày 18/02/2019 về việc triển khai Thông báo số 684-TB/TU ngày 28/01/2019 của Tỉnh ủy. Đề nghị UBND thị xã Mường Lay thông báo đến cử tri và tổ chức triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

  \r\n

  \r\n 2. Kiến nghị của cử tri xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông: Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, sớm bố trí vốn đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường từ xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ đến xã Pu Nhi, xã Na Son huyện Điện Biên Đông để thuận lợi cho người dân trong việc giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

  \r\n

  \r\n Trả lời:

  \r\n

  \r\n - Tuyến đường Noong Bua - Pú Nhi - Na Son đã được đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1052/QĐ-UB ngày 16/8/2001 của UBND tỉnh với quy mô đường GTNT loại A; Chiều dài tuyến đường L=38Km; Bề rộng nền đường Bn=5m+W; Bề rộng mặt đường Bm=3,5m+W. Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 7/2006. UBND huyện Điện Biên Đông là đơn vị quản lý, khai thác và duy tu bảo dưỡng. Đến năm 2016, tuyến đường được bàn giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý. Tuy nhiên do quá trình khai thác sử dụng và sự tác động của thiên nhiên nên hiện tại mặt đường, công trình thoát nước cũng như hệ thống an toàn giao thông trên tuyến đã bị hư hỏng.

  \r\n

  \r\n - Tổng mức đầu tư của việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường là rất lớn, trong khi Kế hoạch trung hạn sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã cân đối hết, việc bố trí vốn để đầu tư cho tuyến đường nêu trên là rất khó khăn. Do đó, trong giai đoạn đến năm 2020 dự án sẽ chưa xem xét đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư dự án trong giai đoạn sau năm 2020.

  \r\n

  \r\n - Trước mắt, để khắc phục khó khăn cho việc đi lại của nhân dân các xã Pú Nhi, Na Son, đề nghị UBND huyện Điện Biên Đông chủ động cân đối nguồn ngân sách của địa phương, đồng thời phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, sử dụng nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ để sửa chữa và kiên cố hóa một phần mặt đường giúp cho việc giao thương, đi lại được thuận tiện.

  \r\n

  \r\n 3. Về kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương

  \r\n

  \r\n Kiến nghị: “Hiện tại, các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung cơ bản là các xã đặc biệt khó khăn, nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới hàng năm rất hạn chế, đề nghị các Bộ, ngành trung ương quan tâm, ưu tiên nâng định mức phân bổ nguồn vốn hàng năm đối với các xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả, đúng tiến độ”.

  \r\n

  \r\n Trả lời:

  \r\n

  \r\n Tổng số vốn NSTW kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 được Thủ tường Chính phủ giao là 1.029.100 triệu đồng, trong đó 90% đã phân bổ là 926.190 triệu đồng, 10% dự phòng là 102.910 triệu đồng;

  \r\n

  \r\n Kế hoạch hàng năm vốn NSTW đã được giao từ năm 2016-2018 là 329.150 triệu đồng, bằng 35,5%. Số vốn còn lại thuộc chương trình là 597.040 triệu đồng, bằng 64,5%.

  \r\n

  \r\n Kế hoạch năm 2019 UBND tỉnh đã trình Chính phủ bố trí 298.520 triệu đồng, bằng 50% số vốn còn lại nhưng chỉ được giao 188.200 triệu đồng, bằng 63%; vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 là 51.450 triệu đồng, bằng 50%, phân bổ cho các Đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù.

  \r\n

  \r\n Lũy kế giai đoạn 2016-2019 đã bố trí kế hoạch 517.350/926.190 triệu đồng, bằng 55,86%, số vốn còn lại trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 408.840 triệu đồng, bằng 44,14%.

  \r\n

  \r\n Tiếp thu ý kiến cử tri và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương bố trí số vốn còn lại của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho tỉnh trong năm 2020 để triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ.

  \r\n

  \r\n  

  \r\n

  \r\n  

  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người