Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất bãi bỏ quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2020
 • Thời gian đăng: 01/10/2019 04:44:20 PM
 • \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

  \r\n I. Kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất bãi bỏ quy hoạch:

  \r\n

  \r\n Thực hiện Văn bản số số 9281/BKHĐT-TCT ngày 27/12/2018 của Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 1825/TTr-SKHĐT ngày 28/12/2018 về việc tham mưu Quyết định bãi bỏ các Quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, địch vụ, sản phẩm cụ thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở nội dung trình UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên bãi bỏ 07/8 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh Điện Biên.

  \r\n

  \r\n Thực hiện Công văn số 167/UBND-TH ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Mường Nhé và các Công ty cổ phần Cao su Điện Biên, Mường Nhé - Điện Biên báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất bãi bỏ quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2020 tại Công văn số 331/SNN-LN ngày 4/3/2019 với nội dung cụ thể sau:

  \r\n

  \r\n           1. Tình hình thực hiện phát triển cao su trên địa bàn toàn tỉnh tính đến 31/12/2018:

  \r\n

  \r\n a) Thông tin chung về quy hoạch phát triển cây cao su được phê duyệt:

  \r\n

  \r\n - Phạm vi quy hoạch: Thực hiện tại huyện Điện Biên, Mường Ẳng, Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ và Thành phố Điện Biên Phủ.

  \r\n

  \r\n - Nội dung quy hoạch:

  \r\n

  \r\n + Giai đoạn 2008-2015: Trồng 6.000 ha cây cao su (5.700 ha cao su đại điền, 300 ha cao su tiểu điền).

  \r\n

  \r\n + Giai đoạn 2016-2020: Trồng 14.000 ha cây cao su (10.300 ha cao su đại điền, 3.700 ha cao su tiểu điền).

  \r\n

  \r\n + Tổng vốn đầu tư là 3.480 tỷ đồng.

  \r\n

  \r\n * Căn cứ tình hình phát triển dự án Tập đoàn CNCS Việt Nam thống nhất điều chỉnh quy mô dự án xuống 7.000 ha (theo văn bản số 468/HĐTVCSVN –KHĐT ngày 19/12/2012 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam), theo đó:

  \r\n

  \r\n  + Diện tích trồng cao su: 7.000 ha.

  \r\n

  \r\n  + Tổng công suất nhà máy chế biến mủ: 12.000 tấn/năm

  \r\n

  \r\n  + Tổng mức đầu tư: 1.368 tỷ đồng.

  \r\n

  \r\n  + Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu 957 tỷ đồng (70%) trong đó: vốn cổ đông là 908 tỷ đồng; vốn góp bằng QSDĐ của dân là 49 tỷ triệu đồng.

  \r\n

  \r\n  Vốn vay dài hạn: 410 tỷ đồng.

  \r\n

  \r\n  + Năng suất bình quân chu kỳ: 1,7 tấn/ha/năm.

  \r\n

  \r\n b) Tình hình thực hiện phát triển cao su trên địa bàn toàn tỉnh tính đến 31/12/2018 và kế hoạch năm 2019:

  \r\n

  \r\n - Tổng diện tích đã trồng từ năm 2008 đến 2018 là 5.667 ha, trong đó:

  \r\n

  \r\n + Giai đoạn 2008-2015: Trồng mới 5.645 ha; chăm sóc 4.986 ha; thanh lý 657 ha; trồng lại 379 ha.

  \r\n

  \r\n + Giai đoạn 2016-2018: Trồng mới 24 ha;  chăm sóc 5.025 ha; trồng lại: 15 ha; khai thác 2.517 ha; sản lượng 2.390 tấn mủ khô.

  \r\n

  \r\n - Tổng vốn đầu tư lũy kế đến 31/12/2018 là 969,48 tỷ đồng.

  \r\n

  \r\n - Kế hoạch năm 2019 chỉ thực hiện: Chăm sóc 2.968 ha và khai thác 2.057 ha; sản lượng 1.848 tấn mủ khô.

  \r\n

  \r\n 2. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:

  \r\n

  \r\n a) Thuận lợi:

  \r\n

  \r\n - Việc quy hoạch phát triển cao su luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Sở ban nghành địa phương có liên quan.

  \r\n

  \r\n - Đất đai quy hoạch phát triển cao su đã trồng các năm phần lớn tập trung, liền vùng, liền khoảnh, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây cao su.

  \r\n

  \r\n - Diện tích cao su đưa vào khai thác mủ trong những năm vừa qua sản lượng, chất lượng mủ đạt và vượt chỉ tiêu, do vậy một phần giúp tăng thêm thu nhập cho người dân tại địa phương.

  \r\n

  \r\n - Hệ thống tổ chức cũng như năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật của các Công ty ngày được nâng cao, công nhân, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất.

  \r\n

  \r\n b) Khó khăn, vướng mắc:

  \r\n

  \r\n - Những năm gần đây giá mủ Cao su thị trường thời điểm hiện tại thấp vì vậy ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư của Công ty; đồng thời thực hiện theo chủ trương giảm và giãn đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam dẫn đến phần lợi nhuận được hưởng của các hộ dân góp đất trồng Cao su thấp và định mức đơn giá nhân công lao động trực tiếp luôn ở mức thấp.

  \r\n

  \r\n - Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su theo quyết định 16/2011QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên:

  \r\n

  \r\n + Một số hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất để trồng cây cao su trên địa bàn vẫn chưa được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo quy định cũng như chưa được cấp giấy CNQSDĐ.

  \r\n

  \r\n + Chi phí hỗ trợ đối với các xã, bản thực hiện Chương trình phát triển cây cao su của tỉnh chưa được chi trả kịp thời dẫn đến việc quan tâm trong công tác tuyên truyền phát triển cao su còn nhiều hạn chế.

  \r\n

  \r\n + Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển cao su: Chưa tiếp cận được nguồn vay vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi theo quy định hiện hành; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào sau 10 năm triển khai dự án doanh nghiệp vẫn chưa được hỗ trợ một hạng mục đầu tư nào của địa phương.

  \r\n

  \r\n - Xây dựng nhà máy sơ chế mủ cao su của Công ty cổ phần Cao su Điện Biên tại bản Huổi Chan I, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên tiến độ đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng nhà máy diễn ra chậm, do việc thẩm định phê duyệt phương án và đơn giá đền bù GPMB chậm, chi phí đền bù GPMB quá cao (theo tính toán của Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên là lớn hơn 1,0 tỷ/ha).

  \r\n

  \r\n 3) Đề xuất và kiến nghị

  \r\n

  \r\n a) Về các công việc triển khai quản lý đất trồng cao su:

  \r\n

  \r\n Về hồ sơ đất đai, phương án chi trả tiền góp đất cho các cá nhân, hộ gia đình góp đất trồng cao su đối với diện tích khai thác các năm, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo kịp thời đối với các sở ngành liên quan và các địa phương nằm trong vùng quy hoạch phát triển cao su:

  \r\n

  \r\n - Hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành  và giải quyết xong một số hộ gia đình trong việc tranh chấp đất đai trồng cao su.

  \r\n

  \r\n - Thực hiện tuyên truyền vận động các hộ dân phối hợp, hợp tác với các Công ty để tiến hành hoàn thiện ký hợp đồng góp đất trồng cao su theo thỏa thuận giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp cao su Điện Biên trong năm 2019.

  \r\n

  \r\n b) Việc bãi bỏ Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn:

  \r\n

  \r\n - Tại Quyết định số 207/QĐ-BNN-KH, ngày 19/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ, theo đó có nội dung “Đối với cao su: Theo dõi sát diễn biến giá cao su trên thị trường để có biện pháp kỹ thuật chăm sóc, khai thác mủ hợp lý, giãn khai thác mủ nếu thị trường tiếp tục khó khăn; hoàn thành rà soát quy hoạch cao su cả nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; năm 2016 không trồng mới, kể cả những vùng trong quy hoạch”. Do vậy từ năm 2016 đến năm 2018 và kế hoạch năm 2019  theo Quyết định số 520/QĐ-HĐQTCSVN ngày 06/12/2018, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không giao chỉ tiêu trồng mới cho các đơn vị trồng cao su tại tỉnh Điện Biên. Việc bãi bỏ Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh phù hợp theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và văn bản số 7487/BKHĐT-TCT ngày 22/10/2018 của Tổ công tác thi hành luật Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch.

  \r\n

  \r\n II. Ý kiến và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

  \r\n

  \r\n 1. Về kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất bãi bỏ quy hoạch

  \r\n

  \r\n - Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị UBND các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Mường Nhé và các Công ty cổ phần Cao su Điện Biên, Mường Nhé - Điện Biên báo cáo tình hình phát triển cây Cao su trên địa bàn địa phương, đơn vị quản lý, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, đã tổng hợp xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất bãi bỏ quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2020 là phù hợp với ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

  \r\n

  \r\n - Nội dung báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất bãi bỏ quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2020 đã cơ bản đảm bảo đầy đủ các theo quy định( Bao gồm nội dung về quy hoạch được duyệt, tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc và có ý kiến đề xuất bãi bỏ là phù hợp) đề làm cơ sở cho việc đề xuất bãi bỏ quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2020.

  \r\n

  \r\n 2. Đề xuất bãi bỏ quy hoạch Quy hoạch phát triển cây cao su:

  \r\n

  \r\n Từ các nội dung nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với nội dung Báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất bãi bỏ quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2020  của Sở Nông nghiệp và PTNT và  kiến nghị UBND tỉnh xem xét bãi bỏ quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2020, vì việc bãi bỏ phù hợp theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và Văn bản số 7487/BKHĐT-TCT ngày 22/10/2018 của Tổ công tác thi hành luật Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và phù hợp với thực tế triển khai thực hiện phát triển cây cao su trên địa bàn của tỉnh.

  \r\n

  \r\n  

  \r\n \r\n
 • Tác giả:
 • Nguồn tin:
 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người