Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Đề nghị hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 02/10/2019 05:52:14 AM
 • Ngày 14/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1556/SKHĐT-KTĐN về việc lấy ý kiến tham gia thẩm định dự án gửi các Sở ngành, UBND huyện Mường Chà. Đến hết ngày 15/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được các văn bản: số 194/STNMT-QLĐĐ ngày 15/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; số 1606/SXD-KTXDTH ngày 06/12/2018 và 62/SXD-KTXDTH ngày 14/01/2019 của Sở Xây dựng; số 3170/SNN-KHTC ngày 29/11/2018 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; số 1598/SCT-QLCN ngày 27/11/2018 của Sở Công Thương; số 1964/STC-ĐT ngày 29/11/2018 của Sở Tài chính và số 56/UBND-TCKH ngày 16/01/2019 của UBND huyện Mường Chà (ý kiến thẩm định của các Sở ngành, địa phương đã được gửi cho nhà đầu tư).

  Tuy nhiên, cho đến nay nhà đầu tư vẫn chưa gửi hồ sơ dự án hoàn thiện,  bổ sung  theo ý kiến thẩm định của các ngành, các đơn vị.

  Đề đảm bảo đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Thảo khẩn trương  hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đề xuất dự án theo ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương (có bản sao kèm theo) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Trân trọng cảm ơn./.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người