Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Xây dựng, ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 19/02/2020 06:00:26 PM
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh việc xây dựng, phê duyệt danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

  Kết quả xây dựng danh mục dự án án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn:

  Trên cơ sở ý kiến tham gia, đề xuất của các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau (chi tiết có Phụ lục II kèm theo)

  - Về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

  + Dự án do Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp đề xuất mới: 45 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 19.488,7 tỷ đồng;

  + Dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư: 1 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 10,317 tỷ đồng;

  + Dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư: 16 dự án với tổng vốn đầu tư: 5.570 tỷ đồng;

  Tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 25.276,14 tỷ đồng.

  - Về nguồn vốn hỗ trợ:

  + Ngân sách trung ương dành khoản ngân sách tương đương tối thiểu 5% vốn đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp;

  + Ngân sách tỉnh dành tối thiểu 5% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện. Ngoài ra, được sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các quỹ hợp pháp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP;

  Tổng kinh phí hỗ trợ cho cácdự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 1.471,68 tỷ đồng (Mức vốn hỗ trợ và cơ cấu nguồn vốn sẽ được cụ thể sau khi có dự kiến tổng vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người