Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng năm 2021
 • Thời gian đăng: 19/11/2021 08:33:37 AM
 • Tháng 10/2021, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước như: Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,19%; sản lượng mủ khai thác (quy khô) tăng 846 tấn; sản lượng chè búp tăng 2,42 tấn so với cùng; tổng diện tích Mắc ca tăng 816 ha; Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,49%; Tổng doanh thu hoạt động thương mại, dịch vụ tăng 19,16% …
 • 1. Về thu chi ngân sách

  Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2021 ước đạt 1.026,96 tỷ đồng, đạt 77,78% dự toán giao.

  Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 10.578,74 tỷ đồng, đạt 107,74% dự toán giao (bao gồm thu chuyển nguồn từ năm trước).

  Tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2021 ước đạt 7.364,92 tỷ đồng, đạt 74,87% dự toán giao; trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 1.878 tỷ đồng, đạt 69,29% so với dự toán giao; chi thường xuyên đạt 5.486,31 tỷ đồng, đạt 77,02% dự toán giao.

  2. Về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

  a) Trồng trọt

  Lúa mùa: Trong tháng 10/2021, trên địa bàn tỉnh bắt đầu tiến hành thu hoạch với tổng diện tích thu hoạch đạt 30.769,51 ha, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thu hoạch ước đạt 105.604,81 tấn, giảm 10,99% so với cùng kỳ năm trước.

  Cây Ngô: Trong tháng 10/2021 các địa phương trong tỉnh tiếp tục thu hoạch trên 152 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 262,96 tấn. Luỹ kế đến tháng 10/2021 diện tích thu hoạch đạt 26.111,11 ha, sản lượng ước đạt 72.330 tấn.

  Đậu tương: Trong tháng 10/2021 tiếp tục thu hoạch. Lũy kế đến tháng 10/2021 sản lượng thu hoạch đạt 585,10 tấn giảm 22,87 % so với cùng kỳ năm trước.

  Lạc: Trong tháng 10/2021 các địa phương trong tỉnh đã tiến hành thu hoạch  luỹ kế đến tháng 10/2021 diện tích thu hoạch đạt 861 ha tăng 2,58%, sản lượng ước đạt 1.054,76 tấn tăng 4,73% so với cùng kỳ năm trước.

  Rau các loại: Trong tháng 10/2021, diện tích gieo trồng đạt 339,75 ha, tăng 2,21% so với cùng kỳ năm trước; diện tích thu hoạch đạt 301,43  ha, tăng 7,35% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước đạt 5.730,05 tấn tăng 9,77% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế đến tháng 10/2021 diện tích gieo trồng đạt 4.775,16 ha tăng 5,12% so với cùng kỳ năm trước; diện tích thu hoạch đạt 3.766,23 ha; sản lượng ước đạt 69.106,45 tấn tăng 3,31% so với cùng kỳ năm trước.

  Cây công nghiệp dài ngày: Diện tích, sản lượng các cây công nghiệp dài ngày được duy trì, diện tích trồng mới được thực hiện theo kế hoạch: Diện tích cây cao su hiện có là 5.022,43 ha, sản lượng mủ khai thác (quy khô) đạt  2.802,57 tấn, tăng 846 tấn so với cùng kỳ năm trước; diện tích cây cà phê hiện có là 2.511,70ha, giảm 819,19 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích chè hiện có là 627,61 ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt 61,3 tấn tăng 2,42 tấn so với cùng kỳ năm trước, đạt  83,97% kế hoạch; tổng diện tích Mắc ca đã trồng là 3.112 ha, tăng hơn cùng kỳ năm trước 816 ha.

  b) Chăn nuôi

  Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tính đến tháng 10/2021, tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh ước đạt 522.710 con, giảm 0,34% so với cùng kỳ nămtrước trong đó: Đàn trâu có khoảng 132.422 con, giảm 2,56% so với cùng kỳ nămtrước; đàn bò 89.276 con, tăng 11,26% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 301.012 con, giảm 2,38% so với cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm: 4.549,48 nghìn con, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

  Tình hình dịch bệnh được kiểm soát; tuy nhiên, dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ bệnh vẫn tiếp tục lây lan ra diện rộng với tổng số lợn mắc bệnh, chết, tiêu hủy là 1.094 con; bệnh viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò đang xảy ra tại các huyện, thị xã, thành phố và có có xu hướng giảm về cả phạm vi và giảm cả về số lượng, tổng số gia súc mắc bệnh giảm còn 1.140 con; bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, gia cầm vẫn xảy ra rải rác trên địa bàn các huyện Điện Biên, Tủa Chùa và Mường Nhé.Công tác tiêm phòng bệnh được trên gia súc, gia cầm và kiểm soát giết mổ được triển khai theo kế hoạch.

  c) Sản xuất lâm nghiệp

  Đã triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng tự nhiên 401.597 ha, ước đạt 100% kế hoạch; khoanh nuôi tái sinh rừng: 17.068 ha, đạt 94% kế hoạch (khoanh nuôi mới: 1.817 ha; khoanh nuôi chuyển tiếp: 15.251 ha); chăm sóc rừng 965 ha đạt 100% kế hoạch giao. Tổ chức gieo ươm trên 2 triệu cây giống các loại phục vụ trồng rừng và trồng cây phân tán trên địa bàn.

  Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được tập trung chỉ đạo. Tuy nhiên, hiện tượng phá rừng và vi phạm quy định QLBVR vẫn còn: Trong tháng 10/2021, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 22 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; luỹ kế đến tháng 10/2021 trên địa bàn đã xảy ra 246 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đã xử lý là 230 vụ, trong đó xử lý hình sự là 16 vụ, xử phạt hành chính 214 vụ, tổng số tiền đã nộp ngân sách luỹ kế đến tháng 10/2021 là: 1.421.737.000 đồng.

  d) Thủy sản

  Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 10/2021 là 355,39 tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản khai thác: 26,22 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng: 329,17 tấn. Luỹ kế đến tháng 10/2021 tổng sản lượng thuỷ sản thu hoạch đạt 3.469,15 tấn tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước.

  3. Về sản xuất công nghiệp

  Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tháng 10/2021 đạt 262 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) tăng 2,08% so với tháng trước.

  Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp 10 tháng năm 2021 đạt 2.373,015 tỷ đồng, tăng 4,49% so với cùng kỳ năm trước và đạt 76,55% kế hoạch năm, trong đó: Ngành khai mỏ đạt 102,58 tỷ đồng tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 62,17% kế hoạch năm; công nghiệp chế biến ước đạt 1.841,44 tỷ đồng, tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước và đạt 77,05% kế hoạch năm; Điện sản xuất ước đạt 388,029 tỷ đồng, tăng 10,64% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78,39% kế hoạch năm; Cung cấp nước, xử lý rác thải dự đạt 40,97 tỷ đồng, tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 81,93% kế hoạch năm.

  4. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, giá cả, xuất nhập khẩu

  a) Hoạt động thương mại, dịch vụ

  Tổng doanh thu hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 10 năm 2021 ước đạt đạt 1.816,54 tỷ đồng, tăng 3,08% so với tháng trước và tăng 19,16% so với cùng kỳ năm trước; dự ước thực hiện 10 tháng đạt 16.260,80 tỷ đồng tăng 13,11% so với cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu  bán lẻ hàng hóa tháng 10 và 10 tháng so với cùng kỳ như sau:

  Ước tháng 10
  (t
  đồng)

  10 tháng
  (t
  đồng)

  Tháng 10

  10 tháng

  So với cùng kỳ (%)

  Tổng số

  1.380,85

  12.237,19

  119,95

  113,32

  Lương thực, thực phẩm

  411,15

  3.655,90

  119,67

  114,21

   Hàng may mặc

  59,29

  532,93

  117,01

  110,40

   Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình

  139,23

  1.251,00

  117,34

  114,13

  Vật phẩm, văn hoá, giáo dục

  17,94

  161,79

  113,65

  112,83

   Gỗ và vật liệu xây dựng

  490,02

  3.482,16

  123,29

  113,72

   Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi)

  3,96

  37,65

  110,14

  100,22

   Phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng)

  78,91

  731,46

  117,28

  108,42

   Xăng, dầu các loại

  166,32

  1.517,08

  119,93

  115,26

  Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu)

  10,62

  95,69

  119,59

  115,64

   Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

  13,53

  124,36

  114,44

  113,11

   Hàng hoá khác

  27,93

  253,34

  119,12

  110,85

   Doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

  42,94

  393,83

  115,94

  107,09

  Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 10 ước đạt 46,40 tỷ đồng, tăng 4,93% so với tháng trước, tăng 12,48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ lưu trú đạt 2,89 tỷ đồng, tăng 4,34% so với tháng trước, giảm 22,75% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ ăn uống đạt 43,52 tỷ đồng, tăng 4,97% so với tháng trước và tăng 13,88% so với cùng kỳ năm trước.

  Dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng đạt 440,59 tỷ đồng, tăng 21,43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Dịch vụ lưu trú đạt 36,14 tỷ đồng, giảm 12,44% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ ăn uống đạt 404,46 tỷ đồng, tăng 11,26% so với cùng kỳ năm trước.

  Tình hình lưu thông hóa hàng và dịch vụ thương mại trên thị trường 10 tháng năm 2021 chịu tác động nhất định của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng đến đến chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa; hoạt động mua sắm của người dân, lượng khách du lịch giảm do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các hoạt động văn hóa, lễ hội hoạt động hạn chế,... đã tác động lớn đến tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.

  b) Hoạt động vận tải

  Tổng doanh thu của hoạt động vận tải tháng 10 năm 2021 ước đạt 81,08 tỷ đồng, tăng 13,25% so với tháng trước và tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 40,21 nghìn hành khách, tăng 15,89% so với tháng trước, giảm 68,66% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách luân chuyển đạt 5,92 triệu HK.Km, tăng 17,2% so với tháng trước, giảm 69,56% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 428,78 nghìn tấn, tăng 12,11% so với tháng trước, tăng 22,02% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 19,72 triệu tấn.Km, tăng 12,66% so với tháng trước, tăng 21,76% so với cùng kỳ năm trước.

  Tổng doanh thu đạt 759,21 tỷ đồng, tăng 5,95% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng vận chuyển hành khách ước 10 tháng 2021 ước đạt 1.059,38 nghìn hành khách, giảm 18,97% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách luân chuyển đạt 187,76 triệu HK.Km, giảm 17,29% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 3.478,65 nghìn tấn, tăng 12,62% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 158,63 triệu tấn.Km, tăng 12,87% so với cùng kỳ năm trước.

   Ngày 14/10, lần đầu tiên trong lịch sử sân bay Điện Biên Phủ đón chuyến bay thương mại được khai thác bằng dòng máy bay phản lực Embraer-190 với tải trọng vận chuyển lớn và được ứng dụng phương thức bay hiện đại. Hãng hàng không Bamboo Airways chính thức khai trương đường bay thẳng Điện Biên - Hà Nội và công bố đường bay thẳng Điện Biên - thành phố Hồ Chí Minh.

  c) Xuất nhập khẩu

  Tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa, dịch vụ tháng 10 ước đạt 7 triệu USD tăng 6,06% so với tháng trước, trong đó: Xuất khẩu ước đạt 6 triệu USD tăng 3,09% so với cùng kỳ tháng trước; nhập khẩu ước đạt 1 triệu USD tăng 96,08% so với cùng kỳ tháng trước.

  Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 10 tháng năm 2021 ước đạt 46,72 triệu USD, bằng 83,28% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47,67%  kế hoạch, trong đó: Xuất khẩu đạt 42,19 triệu USD tăng 11,91% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 4,53 triệu USD, bằng 24,62% so với cùng kỳ năm trước.

  5. Thực hiện vốn đầu tư phát triển

  Dự ước vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 10 ước đạt 1.627,69 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng trước và tăng 30,99% so với tháng cùng kỳ năm trước.

  Vốn đầu tư toàn xã hội 10 tháng năm 2021 ước đạt 10.851,04 tỷ đồng, tăng 10,19% so với cùng kỳ năm trước và đạt 74,27% kế hoạch; trong đó: Vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 5.132,68 tỷ đồng, tăng 14,96% so với cùng kỳ năm trước và đạt 70,55% kế hoạch; vốn ngoài Nhà nước đạt 5.718,36 tỷ đồng, tăng 6,23% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78,07% kế hoạch.

  6. Hoạt động tài chính ngân hàng

  Hoạt động tài chính, ngân hàng được quản lý chặt chẽ, đúng quy định, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ. Tổng nguồn vốn tín dụng huy động của các ngân hàng ước đến 31/10/2021 là 13.158 tỷ đồng, tăng 0,34% so với 30/9/2021; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 18.985 tỷ đồng, tăng 0,41% so với 30/9/2021; nợ xấu ước đến 31/10/2021 là 190 tỷ đồng chiếm 1,0% tổng dư nợ. Các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt công tác rà soát xử lý nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định.

  7. Về văn hóa - xã hội

  Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; dự ước trong 10 tháng năm đã giải quyết việc làm mới cho 6.569 lao động, bằng 95,36% so với cùng kỳ năm trước, đạt 76,24% kế hoạch.

   Các chính sách xã hội như trợ cấp, cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong 10 tháng năm, đã tiếp tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 17.423 đối tượng, tổ chức cấp phát 1.168,125 tấn gạo cứu đói cho 37.336 hộ.

  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đã chi trả tiền hỗ trợ cho 11.430 người với kinh phí là 4.960 triệu đồng; 103 hộ kinh doanh với kinh phí hỗ trợ là 309 triệu đồng.

  Tổ chức triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 386.612 mũi (trong đó: Số người được tiêm 1 mũi: 298.224 đạt 85,6%; số người được tiêm đủ 2 mũi: 88.388 đạt 25,4%). Đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ và kế hoạch đề ra và an toàn tiêm chủng.

   

   

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng