Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng năm 2021
 • Thời gian đăng: 06/08/2021 08:18:59 AM
 • 1. Về thu chi ngân sách

  - Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 7 tháng ước đạt 654,26 tỷ đồng, giảm 0,68% so với cùng kỳ năm trước

  - Tổng chi ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 4.846,75 tỷ đồng, giảm 1,82% so với cùng kỳ năm trước

  - Trong tháng 7 toàn tỉnh thu hoạch lúa Đông Xuân được 1.956,06 ha, tăng 216,87% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, sản lượng ước đạt 11.810,69 tấn. Lũy kế đến tháng 7/2021 diện tích thu hoạch ước đạt 9.899,96 ha tăng 5,05% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thu hoạch ước đạt 59.774,44 tấn, tăng 15,27% so với cùng kỳ năm trước.

  2. Về nông nghiệp

  - Lúa mùa và lúa nương: Trong tháng 7 tổng diện tích gieo trồng đạt 15.133,6 ha, giảm 0,73% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 7 diện tích gieo trồng đạt 41.587,24 ha, giảm 1,35% so với cùng kỳ năm trước.

  - Các loại cây hàng năm khác so với cùng kỳ năm trước: Ngô gieo trồng được 231 ha, tăng 11,27%, sản lượng thu hoạch ước đạt 284,13 tấn; lạc gieo trồng được 54,01 ha, tăng 297,13%.

  - Tính đến tháng 7, tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh ước đạt 509.966 con, giảm 1,91% so với cùng kỳ năm trước.

  - Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 7 là 346,28 tấn. Lũy kế đến tháng 7 tổng sản lượng thủy sản thu hoạch đạt 2.415,78 tấn tăng 7,53% so với cùng kỳ năm trước.

  3. Về công nghiệp

  - Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 7/2021 tăng 6,83% so với tháng trước; trong đó:

  + Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,14% chủ yếu giảm ở ngành khai thác than và quặng chì;

  + Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 13,98%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 47,14%;

  + Ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải dự tính tăng 0,88%.

  + So với tháng cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 5,32%;

  Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng đầu năm 2021, ước tính tăng 4,77%, trong đó: Ngành khai khoáng tăng 4,18% mức tăng tập trung ở ngành  khai thác đá, cát, sỏi; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,13%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,24%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,18%.

  - Sản phẩm công nghiệp chủ yếu:

  Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu dự ước tăng so với tháng trước như: Đá xây dựng khác tăng 6,49%; bàn bằng gỗ các loại tăng 11,07%; điện sản xuất tăng 10,27%; nước uống được tăng 6,86%. ....

  Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu dự ước giảm so với tháng trước như: Than đá (than cứng) loại khác giảm 44,58%; Xi măng portland đen giảm 8,23%; Báo in (quy khổ 13cmx19cm) giảm 5,37%; đồ nội thất bằng gỗ các loại giảm 1,93%.

  4. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, giá cả, xuất nhập khẩu

  Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 7 năm 2021 ước tính đạt 1.171,60 tỷ đồng, tăng 1,18% so với tháng trước và tăng 5,12% so với cùng kỳ năm trước.

  Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 7 ước đạt 42,82 tỷ đồng, tăng 1,06% so với tháng trước, tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ lưu trú đạt 3,77 tỷ đồng, dịch vụ ăn uống đạt 39,06 tỷ đồng

  Hoạt động vận tải: Khối lượng vận chuyển hành khách trong 7 tháng đầu năm ước đạt trên 153,65 nghìn lượt người, giảm 5,79% so với cùng kỳ năm trước.

  Xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa, dịch vụ 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 26,43 triệu USD bằng 56,06% so với cùng kỳ năm trước, đạt 26,97% kế hoạch năm.

  5. Thực hiện vốn đầu tư phát triển

  Dự ước vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 7 đạt 1.202,47 tỷ đồng, giảm 10,01% so với tháng trước và tăng 25,36% so với tháng cùng kỳ năm trước.

  6. Tình hình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

  Trên địa bàn tỉnh Điện Biên số người được tiêm  vắc xin sau 03 đợt tiêm phòng COVID-19 là 34.710 người (tiêm 1 mũi là 34.710 người, tiêm đủ 2 mũi là 3.837 người).

   

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng