Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020
 • Thời gian đăng: 07/09/2020 10:54:14 AM
 • Về thu chi ngân sách

  Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 8 tháng ước đạt 784,27 tỷ đồng, tăng 2,97% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 694,41 tỷ đồng, giảm1,73% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 88,54% tổng thu NSNN trên địa bàn. Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 50,14 tỷ đồng, tăng 189,56% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 6,39% tổng thu NSNN trên địa bàn. Thu viện trợ đạt 39,72 tỷ đồng, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 5,06% tổng thu NSNN trên địa bàn.

  Tổng chi ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2020 ước đạt 7.217,56 tỷ đồng, tăng 11,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.032,05 tỷ đồng, tăng31,05% so với cùng kỳ năm trước, chiếm28,15% tổng chi ngân sách nhà nước; chi thường xuyên đạt 5.145,99 tỷ đồng, tăng 5,20%, chiếm71,30% dự toán). Các nhiệm vụ chi khác đạt 39,10 tỷ đồng, tăng 9,17 lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm 0,54% tổng chi ngân sách nhà nước.

  Về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

  Toàn tỉnh đã gieo cấy được 43.073,97 ha, tăng 2,22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lúa ruộng gieo cấy được 19.708,33 ha, tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước, vượt 1,7% kế hoạch. Lúa nương gieo cấy được 23.365,64 ha, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước, vượt 1,5% kế hoạch

  Ngoài ra toàn tỉnh đã gieo trồng được: Ngô 708,02 ha, giảm 75,08% so với cùng kỳ năm trước. Đậu tương gieo trồng được 264,7 ha, tăng 25,21lần so với cùng kỳ năm trước; lạc gieo trồng được 191 ha, tăng 3,89 lần so với cùng kỳ năm trước; khoai lang trồng được 48,6 ha, tăng 4,97% so với cùng kỳ năm trước; rau các loại gieo trồng được 1.361,45 ha, tăng 7,48%; đậu các loại gieo trồng được 301,5 ha, giảm 46,73% so với cùng kỳ năm trước.

  Ước tính số lượng đầu con gia súc, gia cầm tháng 8 như sau: Đàn trâu 135.736 con, tăng 2,74% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 77.899 con, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 307.648 con, giảm 8,64% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm 4.443,34 nghìn con, tăng 4,34% so với cùng kỳ năm trước (trong đó gà 3.397,95 nghìn con, tăng 4,63% so với cùng kỳ năm trước).      

  Công tác trồng rừng: Đến nay toàn tỉnh đã trồng mới được 108,57 ha rừng phòng hộ, giảm 71,73% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

  Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển tốt. Dự ước toàn tỉnh có 2.627,81 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước. Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác 8 tháng được 2.430,36 tấn, tăng 6,19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi trồng được 2.260,45 tấn, tăng 6,34% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thuỷ sản khai thác được 169,91 tấn, tăng 4,23% so với cùng kỳ năm trước.

  Về sản xuất công nghiệp, xây dựng

  Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 8 tăng 4,12% so với tháng trước, giảm12,92% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành khai khoáng tăng6,50% so với tháng trước, tăng 10,03% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến tăng 0,34% so với tháng trước, tăng 8,03% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện, nước tăng 10,09% so với tháng trước, giảm34,87% so với cùng kỳ năm trước; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,21% so với tháng trước, tăng 8,92% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 8 so với cùng kỳ năm trước giảm 6,38%, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 2,11%; công nghiệp chế biến tăng 2,58%; sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm25,09%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,37%.

  Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dự ước tháng 8 so với tháng trước giảm 9,32%; nguyên nhân do đang là tháng mùa mưa, một số công trình xây dựng bị ảnh hưởng, theo đó nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng là nguyên liệu đầu vào của ngành xây dựng như đá xây dựng, cát, sỏi,gạch, xi măng... có mức tiêu thụ đều giảm. So với tháng cùng kỳ năm trước, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,22%.

  Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 0,27% so với tháng trước (khu vực doanh nghiệp nhà nước ổn định, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,46%).

  Thực hiện vốn đầu tư phát triển

  Dự ước vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 8 đạt 965,34 tỷ đồng, tăng 8,23% so với tháng trước, tăng 39,10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn nhà nước đạt 411,15 tỷ đồng, tăng 9,88% so với tháng trước, tăng 24,19% so với cùng kỳ năm trước. Vốn ngoài nhà nước đạt 554,19 tỷ đồng, tăng 7,03% so với tháng trước, tăng 52,70% so với tháng cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch vốn đã đăng ký.

  Tính chung 8 tháng đầu năm 2020 vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 7.124,98 tỷ đồng tăng 12,19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn nhà nước đạt 3.078,40 tỷ đồng, tăng 18,65% so với cùng kỳ,đạt 51,98% kế hoạch; vốn ngoài nhà nước đạt 4.046,59 tỷ đồng, tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53,33% kế hoạch.

  Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, giá cả

  Thương mại dịch vụ: Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịchvụ trên thị trường tỉnh tháng 8 năm 2020 ước đạt 1.051,79 tỷ đồng, giảm 0,41% so với tháng trước và tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước.

  Hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống8 tháng đạt 256,56 tỷ đồng, giảm 19,51% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ lưu trú đạt 29,62 tỷ đồng, giảm 38,23%; dịch vụ ăn uống đạt 226,94 tỷ đồng, giảm 16,20%.

  Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng so với cùngkỳ năm trước tăng 3,76%.

  Hoạt động Vận tải: Tổng doanh thu của hoạt động vận tải, kho bãi ướcthực hiện tháng 8 năm 2020 đạt 81,70 tỷ đồng, giảm 5,99% so với tháng trước, tăng 10,91% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 20,55 tỷ đồng, giảm 12,71% so với tháng trước, tăng 8,03% so cùng kỳ năm trước. Vận tải hàng hóa đạt 60,54 tỷ đồng, giảm 3,50% so với tháng trước, tăng 12,22% so cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu hoạt động vận tải ước 8 tháng đạt 573,21 tỷ đồng, giảm4,05% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 145,99 tỷ đồng, giảm7,19% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 422,77 tỷ đồng, giảm2,69% so với cùng kỳ năm trước.

  Xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất,nhập khẩn hàng hóa, dịch vụtháng 8/2020 ước đạt 5,1 triệu USD, bằng 54,49% so với tháng trước; giảm 1,87 so% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 3,1 triệu USD, giảm 32,02% so với tháng trước; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 2 triệu USD, bằng 41,67% so với tháng trước

  Hoạt động tài chính ngân hàng

  Tổng nguồn vốn tín dụng huy động của các ngân hàng đến 31/7/2020 là 11.455 tỷ đồng, tăng 1,24% so với 30/6/2020, tổng dư nợ tín dụng ước đạt 18.450 tỷ đồng, tăng 1,73% so với 30/6/2020; nợ xấu đến 31/7/2020 là 240 tỷ đồng chiếm 1,3% tổng dư nợ.

  Về văn hóa - xã hội

  Trong tháng 8, đã diễn ra kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong 2 ngày 9-10/8/2020 toàn tỉnh có tổng số 5.457 học sinh tham dự kỳ thi. Kỳ thi đã diễn ra một cách nghiêm túc và đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Riêng có ngày thi sáng 10/8 tỉnh đã phải tổ chức thi lại cho 117 thí sinh môn địa lý, do thiếu thời gian làm bài của thí sinh.

  UBND tỉnh cũng đã Ban hành Kế hoạch về thời gian năm 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về việc phòng, chống dịch Covid-19; với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành, sự hưởng ứng, chấp hành nghiêm túc của người dân và toàn xã hội cho đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có trường hợp nhiễm bệnh.

  Tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người