Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Thời gian đăng: 25/11/2020 11:07:56 AM
 • Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP và Chỉ thị số 16/CT-TTg:

   Đảng ủy-Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đến các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị với hình thức phù hợp với thực tế tại cơ quan như: Thông qua hệ thống mạng quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tại các cuộc họp, hội nghị của Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị đối với công tác kế hoạch và đầu tư, đảm đúng tiến độ yêu cầu.

   Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP và Chỉ thị số 16/CT-TTg:

  Đã phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh đầu tư xây dựng chính quyền điện tử, cơ sở hạ tầng viễn thông đồng bộ, thực hiện theo kế hoạch ứng dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến nhằm cắt giảm tối đa chi phí của người dân và doanh nghiệp.

  Công tác quản lý tại cơ quan: Hoạt động đăng ký kinh doanh được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến, giúp doanh nghiệp giảm bớt thủ tục và thời gian khi đăng ký hoặc thay đổi nội dung hoạt động. Thủ tục một cửa ứng dụng phần mềm TDoffice giúp triển khai công việc đồng bộ, kịp thời.

  Phương hướng thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu của việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, dự kiến là:

  -    Đến năm 2025: Tham mưu xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã, thị trấn. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

   -   Đến năm 2030: Tham mưu kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng mạng; mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Có đóng góp về kinh tế số, hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử; Hình thành một số đô thị thông minh; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong nước.

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người