Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Từ 01/9/2020 cần phấ duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước hay sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án
 • Thời gian đăng: 16/09/2020 10:59:13 AM
 • Theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014, tại khoản 2 Điều 25. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy định:

  "2. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các việc sau:

  a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư;

  b) Cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản;

  c) Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí;

  d) Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng;

  đ) Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này."

            Do đó các đối tượng dự án quy định tại Điều 18 và các dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư cần được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

            Tuy nhiên theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, quy định: (1) theo Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lại không nhắc đến việc lập, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; (2) theo Điều 34, Điều 35 quy định về Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của của Thủ tướng Chính Phủ và của Quốc Hộichỉ yêu cầu Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự án đầu tư có "Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường"; (3) tại khoản 2 Điều 4 lại quy định " Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí". Do đó gây lúng túng cho địa phương trong việc triển khai thực hiện, không biết khi nào và trong trường hợp nào cần phải phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

            Từ khi Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hộ khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 đã có những điểm cụ thể hơn. Theo đó Luật đầu tư số 61/2020/QH14có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.Tuy nhiên tại khoản 2 Điều 76. Điều khoản thi hành, quy định khoản 3 Điều 75 của Luật này lại có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2019, cụ thể:

  "3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm củakhoản 2 Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 39/2019/QH14 như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sungđiểm a khoản 2 Điều 25như sau:

  “a) Đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để chấp thuận chủ trương đầu tư; nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

  Đối với dự án đầu tư công, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư; căn cứ đánh giá tác động môi trường để quyết định đầu tư đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường;”;

  b) Sửa đổi, bổ sungđiểm d khoản 2 Điều 25 như sau:

  “đ) Đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư; nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.”.

            Qua đó đã làm rõ, thuận lợi hơn cho địa phương trong việc yêu cầu hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án.

  Thành Luân

 • ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng