Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • DANH SÁCH VĂN BẢN
  1-20 of 83<  1  2  3  4  5  >
  Số/Ký hiệu Trích yếu Tải
  03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
  355/GM-SKHDT Giấy mời kiểm tra, đánh giá vị trí, địa điểm, nội dung và quy mô một số Dự án tại huyện Tuần Giáo
  332/GM-SKHDT Giấy mời họp thống nhất các nội dung về nguồn vốn đối ứng cho Dự án phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng năm 2020
  Tài liệu kèm công văn số 49/KTNN KV7 về việc gửi đề cương khảo sát lập kế hoạch Kiểm toán chuyên đề XDCB năm 2019 tỉnh Điện Biên
  công văn số 49/KTNN KV7 về việc gửi đề cương khảo sát lập kế hoạch Kiểm toán chuyên đề XDCB năm 2019 tỉnh Điện Biên
  Phụ biểu kèm theo Văn bản số 310/SKHĐT-TH ngày 12/3/2020 của Sở KHĐT V/v xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2019 của tỉnh Điện Biên
  Tài liệu kèm theo Văn bản số 310/SKHĐT-TH ngày 12/3/2020 của Sở KHĐT V/v xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2019 của tỉnh Điện Biên
  Giấy mời họp thống nhất nội dung tham mưu Chương trình mở rộng quy mô Vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên KQ
  Quyết định 1374/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở KH&ĐT
  Luật đầu tư công 2019
  Nghị định 25/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/2/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
  Thông tư hướng dẫn, phân loại và đánh giá hợp tác xã
  QĐ 1374/QĐ-UBND Vv Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&ĐT
  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
  Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của tỉnh Điện Biên
  V/v tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII
  Cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019
  V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của thống đốc ngân hang nhà nước Việt Nam hướng dẫ thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dung phục vụ phát tri
  Tài liệu của Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên
  1-20 of 83<  1  2  3  4  5  >
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Điện Biên tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng