Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư
 • 1 5 4 7 0 5 5
  Hôm nay
  Hôm qua
  Tuần này
  Tuần trước
  Tháng này
  Tháng trước
  Tất cả các ngày
  18
  27
  57
  1546826
  670
  675
  1547055
  LIÊN KẾT WEB
 • Trích yếu: Tài liệu kèm công văn số 49/KTNN KV7 về việc gửi đề cương khảo sát lập kế hoạch Kiểm toán chuyên đề XDCB năm 2019 tỉnh Điện Biên
  Số ký hiệu
  Loại văn bản
  Lĩnh vực
  Đơn vị ban hành văn bản
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Nghị định 25/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/2/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 • Thông tư hướng dẫn, phân loại và đánh giá hợp tác xã
 • QĐ 1374/QĐ-UBND Vv Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&ĐT
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020
 • Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của tỉnh Điện Biên
 • V/v tổng hợp nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và triển khai chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại tỉnh Điện Biên - Kiểm toán nhà nước khu vực VII
 • Cung cấp thông tin khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2019
 • V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của thống đốc ngân hang nhà nước Việt Nam hướng dẫ thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dung phục vụ phát tri
 • Tài liệu của Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên
 • 11-20 of 83<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  Văn phòng Sở KH & ĐT
  0215.382.5409
  Phòng Đăng ký kinh doanh
  0215. 382.5896
  Trung tâm Xúc tiến đầu tư
  0215.383.8686
 • Hồ Chí Minh - Chân dung một con người