Tiếng Việt English
    Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017
Hoàn thiện khung chính sách về thu hút đầu tư theo hình thức PPP Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Tin nổi bật
Hoàn thiện khung chính sách về thu hút đầu tư theo hình thức PPP...
Hoàn thiện khung chính sách về thu hút đầu tư theo hình thức PPP...
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư...
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư...
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu...
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Phát triển KTXH    Tình hình kinh tế xã hội  |  Định hướng phát triển KTXH  |  Quy hoạch phát triển KTXH  |  Kế hoạch phát triển KTXH
hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công  năm 2017
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
21-06-2016
Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự ki...
Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2008 tỉnh Điện Biên
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Điện Biên...
Quy hoạch phát triển vùng Chè huyện Tủa Chùa giai đoạn 2006-2015 tầm nhìn...
Quy hoạch phát triên chăn nuôi trâu, bò thịt tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2015...
Tin tức và sự kiện   
Hội nghị gặp mặt DN lần 1 năm 2017
Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017
03-07-2017
Chiều 28/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ v255,...
Hội nghị Chuyên để "Chính phủ kiến tạo - Nâng cao năng lực cạnh tranh của...
Từ lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, doanh nhân Trần Lệ đã làm nên...
Điện Biên cam kết hỗ trợ doanh nghiệp
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2016...
Quản lý đầu tư    Quản lý đầu tư  |  Giám sát và đánh giá đầu tư
Lấy ý kiến tham gia (lần 2) dự thảo “Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.
Lấy ý kiến tham gia (lần 2) dự thảo “Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.
15-12-2017
     Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Ngn...
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau Hội nghị...
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2016...
Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư 2015...
Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án...
Đầu tư Công và Đấu Thầu    Hướng dẫn thủ tục đấu thầu  |  Hướng dẫn đăng tải trên dienbiendpi.gov.vn  | 
Hướng dẫn triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Hướng dẫn triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
27-07-2017
Ngày 21/7/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 951/SKHĐT-TH về việc triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư c&oci...
10 Điểm mới cơ bản của Luật Đấu thầu số 43
Lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Mẫu đăng tải Thông báo mời thầu
Mẫu đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu...
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản - Tài liệu mới
Tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, Nhà đầu tư sau Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp, Nhà đầu tư lần thứ nhất năm 2017
Dự thảo Quy định Phân cấp quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Biểu mẫu đầu tư công
Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện
Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Điện B
Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Công văn số 840/SKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 6 năm 2016 trả lời kiên nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư
Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Biểu mẫu Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 2017 và Kế hoạch đầu tư công 2017
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ